نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیاره عطارد که در اساطر قدیم به بال پیام ­آور خداوند معروف بوده است نسبت به دیگر سیاراتی که به دور خورشید می ­چرخند جهان بسیار کوچکی است. این سیاره دارای کوتاه ترین مدت سال (88 روز) و بالاترین سرعت مداری می ­باشد. عطارد همانند یک زبانه آتش با سرعتی حدود 48 کیلومتر در ثانیه به دور خورشید دوران کرده و توسط جاذبه خورشد کشیده می­ شود.
عطارد از نظر ساختار بیرونی همانند کره ماه و ساختار درونی آن نیز همانند زمین به نظر می ­آید . این احتمال داده می­ شود که این سیاره در دوران های قبل با جسمی همانند کره ماه برخورد کرده باشد.

عنوان مقاله [English]

Mercury: A Pastry World

نویسنده [English]

  • Zoleikha Bagheri (Translator)

چکیده [English]

The planet of Mercury, famous in myths as gods’ messenger, is very small compared to other planets in Solar System. This planet has the shortest span of year (eighty-eight days) and the highest orbital speed. Mercury revolves like a flame of fire around the Sun with a speed of about 48 km/s and is attracted by the Sun’s gravity.
In terms of outer structure, Mercury is similar to the Moon, and its internal structure resembles that of the Earth. It is probable that this planet has collided with a body like the Moon in past ages.