نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مثلث­ بندی هوایی تنها شاخه اصلی فتوگرامتری نیست بلکه کلیه مراحل تهیه و تبدیل عکس ­های هوایی به نقشه به وسیله فتوگرامتری انجام می­ شود. بنابراین روش مثلث ­بندی عموماً برای سایر عملکردهای فتوگرامتری نیز مورد نیاز می­ باشد. در نهایت کنترل و هدایت سیستم مثلث­ بندی هوایی به کمک تکنیک­ های هوایی به سطح عملی و کاربردی رسیده است. این مقاله یک سیستم نرم­ افزاری برای مثلث­ بندی هوایی اتوماتیک را تشریح می ­نماید.
پروژه­ های Pilot از بلوک فتوگرامتری متعارف و تصویربرداری دیجیتالی از دوربین ­های 3- Line CCD نیز با این نرم افزار پردازش شده ­اند.

عنوان مقاله [English]

Practical Application and Results of Automatic Aerial Triangulation

نویسنده [English]

  • Seyyed Vahid Taghavi (Translator)

چکیده [English]

Aerial triangulation is not the only major branch of photogrammetry, but all the stages of preparation of aerial images and their conversion into maps are conducted by photogrammetry. Therefore, the triangulation method is usually required by other applications of photogrammetry as well. Modification and control of aerial triangulation system has finally become practical by the help of aerial techniques. This paper explains a software system for automatic aerial triangulation.
The Pilot projects from the customary photogrammetric block as well as digital photography from the 3-Line CCD cameras using this software have also been introduced.