نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای جغرافیا – دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از وقایع هولوسن در زمانهای نزدیک به ماه، وقوع یخبندانی است که کلیه مناطق زمین را متأثر نمود. وقوع این یخبندان که به (عصر یخبندان کوچک) مشهور است، در نقاط مختلف، در گستره زمانی متفاوتی ایجاد شده است. ولی همه نظرات عصری را معرفی می­ کنند که زمان آن بین اواسط قرن شانزدهم تا اواسط قرن نوزدهم را در بر می­ گیرد.
اولین نظریه درباره علت وقوع این یخبندان به وسیله Eddy به فعالیت لکه ­های خورشیدی نسبت داده شد. ولی بعداً Robock ثابت کرد که این عصر در اثر فعالیت آتشفشان ها و پخش غبارها و خاکستر آتشفشانی در جو بوجود آمده است.

عنوان مقاله [English]

Little Ice Age

نویسنده [English]

  • Hosein Asakareh

Ph.D. Student of Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

One of the events of Holocene close to our time is the occurrence of a glacial period that affected all the areas of earth. This event, famous as the Little Ice Age, happened in various places and over different periods of time. However, all theories introduce the period between early-sixteenth to mid-nineteenth centuries.
The first theory about the cause of this glacial period ascribed this phenomenon to the Sun’s spots through Eddies, but later Robock proved that this age occurred due to volcanic activities and spread of dusts and volcanic ashes in the atmosphere.

1- حیدرزاده، توفیق (ترجمه): (اخترشناسی پایه)، نوشته ژاکلین و سیمون میستون: تهران، انتشارات فاطمه، 1367.
2- ذوالفقاری، حسن: (نظری بر تغییرات آب و هوا (با تأکید بر نقش انسان)، مجله نیوار، شماره بیست و ششم، تابستان 1374.
3- رامشت، م، ح: (ژئومورفولوژی ایران)، دانشگاه اصفهان، 1373.
4- کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول: (مبانی آب و هواشناسی)، تهران، انتشارات سمت، 1373
5- کاویانی، محمدرضا: (تغییرات محیطی زمین از بدو سنجش­های مستقیم هواشناسی)، اولین کنفرانس منطقه­ای تغییر اقلیم، 1375.
6- Eddy,j.A.(1977). Climate and the change sun. clim.change.
7- Driver.s and chapmn.G.pLEditor). (1996). Time – scale & Environmental change. Routlodg London.
8- Goudie, A. (1992). Environmental change. Oxford.
9- Honderson – sellers, and McGuffie (1987). A Climate Modelling primer.johnwiley sons.london.
10- Camb.H.H.(1977). Climate present,past and future Methuen, London.
11- Robock, A. (1979) “the little Ice Age” Narthern Hemisphere average observations and model calculation, seienco.