نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

GPS علی رغم همه برتری های بهره­ وری که نسبت به سایر روش های نقشه­ برداری از خود نشان داده است، مع­ الوصف در شرایط معینی از عملیات صحرایی با ضعف ­هایی روبرو هستند. وقتی اجرای بخشی از عملیات نقشه­ برداری با GPS امکان­ پذیر نباشد، نیاز به دستگاه دیگری، از جمله دستگاه توتال استیشن نوری (Optical Total Station) ضرورت پیدا می ­کند.
درا ین مقاله سعی شده است که تفاوت های قابلیت های بهره­ وری را که از نتیجه ادغام و تلفیق دو روش به دست آمده است، بیان شود. در این مقاله، همه تأکیدها روی عملیات صحرایی فرآیند نقشه ­برداری قرار گرفته است. در پی اجرای یک طرح مطالعاتی برای تهیه نقشه مسطحاتی (پلانیمتری)، که از ادغام دو فن­اوری استفاده گردیده توانسته ­ایم به نتایجی دست یابیم که در آن بهبود زمانی در پیشرفت کار نقشه ­برداری کاملاً مشهود است. نتایج به دست آمده از این طرح بهبود زمانی بین 27 تا 73 درصد نسبت به همان نقشه­ برداری را نشان می­ دهد که با استفاده از یک فن­آوری پیاده شده است.

عنوان مقاله [English]

Effective Application of "Optical Total Station" Devices Combined with GPS

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

GPS, despite its all advantages over other surveying methods, shows weaknesses in certain conditions of field operations. When implementation of part of surveying operations by GPS is not possible, there will be need for another tool, such as Optical Total Station machines.
In this paper, it is tried to mention the potentials of utilization created by combination of the two methods. In this paper, all emphasis was placed on field operations of surveying process. Following implementation of a research plan for preparation of planimetric maps through combination of two technologies, we have achieved results which show clear temporal improvement of surveying process. The results obtained from this plan show a temporal improvement between 27 to 73 percent compared to the same task of surveying implemented by only one of the technologies.