نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

صنعت جهانگردی یکی از مهمترین فعالیت های جهان معاصر به شمار می­ رود. هر ساله در سطح کره زمین 7/1میلیارد جابجایی جهانگردی وجود دارد که هزینه آن نزدیک به 600میلیارد دلار است. درآمد برخی کشورها مانند تونس و باهاما با جهانگردی تأمین می­ شود. متأسفانه سهم کشور ایران از این صنعت کمتر از 200 میلیون دلار است. بهرحال تردیدی نیست که اقلیم علت اصلی فصلی بودن پدیده جهانگردی است.
در این مقاله پس از بررسی این نکات عمده و تحلیل برخی مدل های ارزیابی مناطق توریستی محدودیت های معرفت شناختی مطالعات توریسم مورد  ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. یکی از مشکل­ترین مراحل، مدل سازی اقلیم آینده است. ارزیابی تأثیر اقلیم بر توریسم یک وظیفه خطیر و چندجنبه است. با توجه به نیاز به تحقیقات مستند، سئوالات بسیاری رودرروی ما قرار دارد که در انتظار حل شدن هستند. هدف اصلی ما در این مقاله پاسخی به این سوالات خواهد بود.
امروزه شواهدی در دست است، مبنی بر این که در فعالیت های انجام شده در مورد تأثیر اقلیم اثرات اقلیمی بر انسان و محیط هم مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مقاله حاضر امکانات و محدودیت های تحقیقات تاثیر اقلیم بر توریسم را نیز مورد بحث قرار داده است.
 در این مقاله ابتدا راجع به اهمیت مسئله توریسم – هوا و اقلیم بحث خواهیم کرد پس از آن یک بررسی جامع از مسائل معرفت­ شناختی تحقیقات اثر اقلیم ارائه دادیم، سرانجام راهبردهایی را جهت تحقیقات پیشرفته­ تر درباره اثرات اقلیم در محدوده توریسم بیان خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Climate and Climate Change Effects on Tourism Industry

نویسنده [English]

 • Mahmoud Khosravi

Member of Faculty, University of Sistan-va-Baluchistan

چکیده [English]

Tourism industry is considered as one of the most important activities in the contemporary world. Every year there are 1.7 billion tourist travels which cost about $600 billion. The incomes of some countries such as Tunisia and Bahama are provided by tourism industry. Unfortunately, Iran’s share of this industry is less than $200 million. On the whole, there is no doubt that climate is the main cause of the seasonal characteristic of tourism.
In this paper, after examining major points and analysis of some models of tourist regions’ assessment, epistemological limitations of tourism studies are discussed. One of the most difficult stages is modeling the future climate. Assessment of the effect of climate on tourism is a sensitive and multi-faceted task. Considering the need for evidential research, we face many questions that need to be answered. Our main goal in this paper is to provide such answers.
Today, there are evidences that in activities regarding the effect of climate, the mutual effects of environment and human are also considered. Therefore, the present article has also discussed the possibilities and limitations of research concerning climate effects on tourism.
In this paper, first the importance of tourism-climate issues are discussed, and then a comprehensive examination of epistemological matters concerning climate effect research has been presented; finally, strategies for more advanced research about climate effects on tourism have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • climate effects
 • Climate change
 • El Nino
 • adaptation processes
 • climate changeability
 • climate change scenarios
 • first-type effects
 • Global warming
 • regional assessment
 • feedback
 • climate determinism
 • regional differentiation
 • landscape scenarios
 • impact strategies
 • ski tourism