نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

از اوایل سال 1340 ه.ش تعیین موقعیت بر مبنای سیستم های ماهواره­ ای فضایی آغاز گردید. سیستم GPS برای پشتیبانی ناوبری نظامی و نیاز تعیین موقعیت سریع و دقیق در کمترین زمان تکامل پیدا کرد. نیاز گسترده نظامی، پیگیری مستمری را در جهت موقعیت سیستم های فضایی به دنبال داشت. یکی از سیستم های اولیه و موفق، ماهواره­ های ترانزیت نام دارد. سیستم داپلر متشکل از شش ماهواره است. در ارتفاع قریب 1000 کیلومتری در مسیرهای قطبی به دور زمین گردش می­ نمایند. سیستم های Loran، Decca و Sat-Nav از جمله سیستم های تعیین موقعیت با کارآیی نسبتا خوب در ناوبری و هدایت در هوا و دریا می­ باشند که قبل از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS فعالیت داشته اند. GPS سیستم کاملی است. طرح اولیه آن در قالب دو پروژه از 1960 میلادی در نیروی هوایی و دریایی آمریکا به تصویب رسیده بود و آغاز فعالیت اساسی آن از سال 1973 توسط وزارت دفاع می باشد که با سرعت و توفیق به نتیجه رسید. به طوری که از 1983 میلادی علاوه بر انجام نیازهای نیروهای مسلح برای مصارف غیرنظامی نیز از جمله گسترش شبکه ­های ژئودزی، ناوبری هوایی، فتوگرامتری با کمترین نقاط کنترل زمینی، کاداستر، تغییر شکل پوسته زمین، ناوبری دریایی، هدایت سیستم ­های نقلیه شهری، هدایت ربات (آدم ­واره ­ها) و غیره معرفی گردید.
GPS از سه بخش :
الف) قسمت فضایی (ماهواره)،
ب) ایستگاه های کنترل سیستم و
ج) گیرنده زمینی (کاربران) تشکیل یافته است.

عنوان مقاله [English]

Global Positioning System (GPS)

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Positioning based on satellite systems began in early 1961. GPS was evolved over time with the aim of supporting military navigation and fulfilling the need for quick and accurate positioning in the shortest possible time. Vast military needs led to continuous follow-up of spatial systems’ situation. One of the early and successful systems was the Transit Satellite. The Doppler system is formed by six satellites. These satellites revolve on polar paths around the earth at an elevation of about 1000 km from its surface. The Loran, Decca and Sat-Nav systems are among the positioning systems in operation before GPS which provided relatively high efficiency in air and marine navigation and control. GPS is a complete system. Its initial plan was designed as two projects in the U.S. Air and Marine Forces in 1960, and its major activities began in 1973 by the Ministry of Defense, which was met with rapid success. Since 1983, this technology was introduced into non-military applications such as geodetic networks, aerial navigation, photogrammetry with least ground control points, cadaster, changes in shape of the earth’s crust, marine navigation, direction of urban transportation systems, control of robots, etc.
GPS is formed by three parts: Space part (satellite); system control stations; ground receiver (users).