نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

جغرافیای نظامی، دانشی که در زیر مجموعه یکی از تعاریف جامع و فراگیر علوم جغرافیا قرار می­ گیرد، تأثیر محیط طبیعی و فرهنگی بر خط مشی نظامی / سیاسی، طرح ها، برنامه ­ها و انواع عملیات رزمی و پشتیبانی در جهان، منطقه و محلی را مورد بررسی قرار می ­دهد. عوامل و عناصر کلیدی که در جدول (1-2) آمده است. گاهی به طور مستقیم و قطعی و گاهی بخشی وسیعی از فعالیت های نظامی از جمله:
استراتژی ها؛
تدابیر و فنون رزمی، آرایش جنگی؛
مبانی اعتقادی؛
فرماندهی و کنترل؛
ساختارهای سازماندهی؛
ترکیب بهینه ­ای از زمین؛
نیروهای دریایی، هوایی و زمینی؛
هدف­ گیری آتشبارها؛
جمع­ آوری اطلاعات (عملیاتی اطلاعاتی)، پژوهش و توسعه؛
تهیه و اختصاص تسلیحات، تجهیزات والبته و ملزومات و تأمین، تعمیرات، بازسازی، پشتیبانی پزشکی و آموزش را تحت تأثیر قرار می­دهند.

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Military Geography: Definitions and General Concepts - Part II

نویسنده [English]

  • Seyyed Yahya Safavi

Assistant Professor, Imam Hosein University

چکیده [English]

Military geography is a science that is defined as a branch of geography according to one of the comprehensive definitions of this field. It studies the effect of natural and cultural environment on military / political attitudes, plans, programs and various kinds of military and support operations on global, regional and local scales. The key factors discussed in this science sometimes directly or indirectly affect vast parts of military activities, including:
Strategies; military tactics, techniques and deployments; beliefs’ bases; commandment and control; structures of organization; optimum combination of land utilization; marine, air and ground forces; fire aiming, collection of (operational or intelligence) data; research and development; provision, repair and allocation of armaments and equipment and, of course, overhaul, medical support and training.