نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

در دهه های اخیر سیستم های اطلاعات جغرافیایی، به عنوان صنعتی پویا و کم نظیر با هدف مدیریت بهینه داده­ های مکان، در دسترس محققین علوم زمین قرار گرفته است. در تعریف این فن ­آوری چند منظوره گفته شده است: GIS مجموعه­ ای از سخت­ افزار و نرم ­افزارهای کامپیوتری است که به منظور اخذ، ذخیره­ سازی، پردازش، تجزیه و تحلیل و نمایش انواع اطلاعات مربوط به زمین توسط افراد متخصص به کار گرفته می­ شود. با استناد به تعریف فوق استنباط می­ گردد که نقش نیروهای انسانی خبره در راه­ اندازی، هدایت و استفاده اصلی از یک مجموعه کامپیوتری کارآمد (فنی و تا حدودی پیچیده) بسیار حائز اهمیت است. بنابراین هدف اصی مقاله حاضر تحلیل وظایف افراد متخصصی است که با تکیه بر کار گروهی هماهنگ – در جهت پویایی صنعت نقش آفرینی می­ نمایند.

عنوان مقاله [English]

GIS Experts

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Rasuli

Member of Faculty, Department f Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

In recent decades geographic information systems, as a dynamic and unique industry with the aim of optimal management of spatial data, have been accessible to geoscience researchers. This multi-purpose technology has been defined as a set of computer hardware and software used by experts for reception, storage, process, analysis and display of various types of land information. Based on this definition, it can be inferred that the role of skilled human force in running, control and utilization of an efficient, specialized and somehow complex set of computers is of great importance. Therefore, the main role of this paper is to analyze the duties of experts who play a role in the dynamism of this industry through organized collaborations and team-work.

1- رسولی، علی اکبر، 1376، جزوه درسی (چاپ نشده) گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز.
2- رسولی، علی اکبر ، 1378، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی – کتاب مقالاتی درباره GIS (چندین نویسنده و مترجم)، انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
3- Fourth – George, B.and P.E., Korte. 1997, The GIS book, Edition , Onward Press, USA.
4- Tomlin, C.D. 1990, Heographic information Systems and Cartographic Modeling, Prentice Hall. Inc. New Jersey, USA.