نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جغرافیا- دانشگاه اصفهان – گروه جغرافیا

چکیده

سیاست های کلان گردشگری بایستی همراه با منابع و مصالح محیطی طرح و اجرا شوند، در غیر این صورت گسترش این صنعت می­ تواند در منابع طبیعی، ملی و حتی میراث فرهنگی اثرات مخربی را برجای بگذارد. برای حفاظت بهتر از محیط زیست مورد استفاده این صنعت و حرکت کردن در جهت توسعه پایدار، باید زمینه ­ای معقول و منطقی را فراهم کرد. در این رابطه سه پایداری بوم شناختی، پایداری فرهنگی – اجتماعی و پایداری اقتصادی بایستی در ارتباط با توسعه صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد. این موارد که در مقوله سیاست های توسعه پایداری گردشگری مطرح می­ شوند بایستی توسط مسئولین ذیربط به مرحله اجرا درآیند، زیرا هیچ چاره ­ای جز این نیست که استراتژی ­های سازگار بین توسعه گردشگری و محیط زیست برقرار گردد.

عنوان مقاله [English]

Tourism and Sustainable Development

نویسنده [English]

  • Ali Mansuri

Ph.D. Student of Geography, University of Isfahan, Department of Geography

چکیده [English]

The macro policies concerning tourism must be designed and implemented with consideration of environmental sources and necessities, otherwise the development of this industry might leave destructive effects on environmental and national resources, and even on cultural heritance. For better protection of the environment utilized by this industry and proceeding toward sustainable development, reasonable grounds must be provided. In this regard, the ecologic, cultural-social and economic stability should be considered in relation to tourism industry. Such policies for sustainable development of tourism “must” be implemented by the officials in charge, because there is no alternative for strategies providing compatibility between tourism development and protection of environment.

1- ادینگتون ، ج – اکوتوریسم – ترجمه اسماعیل کهرم – انتشارات محیط زیست – تهران – 1374
2- الوانی، مهدی – اصول و مبانی جهانگردی – انتشارات بنیاد مستضعفان تهران – 1374.
3- رحمانی، بیژن – مقدمه ای بر جغرافیای ورزش – دانشگاه آزاد – 1373
4- رضوانی، علی اصغر – جغرافیا و صنعت توریسم – پیام نور – تهران – 1374.
5- ساسان، عبدالحسین - «گردشگری و حمل نقل» مجله دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان – 1364.
6- سینایی، وحید «توسعه پایدار گردشگری» ماهنامه سیاسی و اقتصادی  - شماره 96 – 95 سال نهم – مرداد و شهریور 1374.
7- قره­نژاد، حسن – مقدمه­ای بر اقتصاد بر سیاستگذاری توریسم، انتشارات مانی – اصفهان 1374.
8- لواسانی، احمد – کنفرانس بین المللی محیط زیست در ریو – وزارت امور خارجه – تهران 1374.
9- محلاتی، صلاح الدین - «جهانگردی و اثرات مثبت فرهنگی آن» مجله رشد جغرافیا، شماره 5 – بهار 1365.
10- منصوری – علی - «تحلیل جغرافیایی جاذبه­های توریستی شهرستان کازرون» پایان نامه فوق لیسانی – دانشگاه اصفهان – 1376.
11- Madder, Ueil “Tourism and Environment” Annals of Tourism Research – vol – 15 – 1988 – usa.