نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد سنجش از دور

چکیده

طی دو دهه اخیر به موازات پیشرفت های فن­ آوری سنجش از دور، اطلاعات ماهواره ­ای کاربرد گسترده­ ای یافته است. توسعه کاربرد داده­ های ماهواره ­ای ضمن این که گامی مهم در جهت تامین نیازهای اطلاعاتی بشر قلمداد می­ شود دانش ­پژوهان را ملزم به تولید اطلاعاتی با ویژگی­ های طیفی، فضایی، رادیومتری و همچنین تکرار پوشش زمانی مختلف می ­نماید. از این رو برخی دولت ها و شرکت های خصوصی سخت در تلاش هستند برنامه ­های فضایی خود را تا سال 2000 میلادی تداوم بخشیده و سیستمهای پیشرفته ماهواره ­ای را در مدار زمین قرار دهند. در مقاله حاضر ویژگی ­های چهار گروه از ماهواره ­های متعلق به اوایل قرن بیست و یکم بیان گردیده و توانمندی هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.»

عنوان مقاله [English]

A New Period of Space Competition

نویسنده [English]

  • Ali Jahani (Translator)

Master of Remote Sensing

چکیده [English]

Over the past two decades, applications of satellite information have expanded along with advancements of remote sensing technology. Expansion of applications of satellite data, while in itself an important step toward fulfilment of needs of human being for information, requires researchers to produce information with spectral, spatial and radiometric characteristics that provide repetition of different temporal coverage. In this regard, some governments and private companies are making great efforts to continue their space plans until the year 2000, and to set advanced satellite systems on their orbits around the Earth. In this paper, the characteristics of four groups of satellites belonging to the early twenty-first century have been described and their capabilities examined.