نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

مبنای تصمیم ­گیری و انتخاب سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS، کیفیت اطلاعات جغرافیایی است. بسیاری از مراکز اجرایی سیستم­ های  اطلاعات جغرافیایی و کاربران آنها، اغلب در پی بکارگیری و بهره­ برداری از رایانه­ های قوی­ تر با توانایی مختلفی از جمله؛ حجم بالای حافظه، قدرت پردازش و نمایش گرافیگی زیاد (اندازه، رنگ و فرم نمایش) و انواع برنامه­ های با توان تجزیه و تحلیل و قدرت مدل سازی می­ باشند و کمتر به کیفیت اطلاعات می­ پردازند. در حالی که امروزه بسیاری از انتظارات گردانندگان سیستم­ های اطلاعات جغرافیایی و کاربران آن­ها برآورده نگردیده و سرمایه گذاری­ های بسیار وسیعی در زمینه تهیه سیستم­ های سخت افزاری، گردآوری و فراهم ساختن داده­ های جغرافیایی و ذخیره­ سازی آن­ها شده است. لیکن نتوانسته­ اند وعده­ ها و تبلیغات را برآورده سازند.
کیفیت اطلاعات یکی از مهم ترین مسائل قابل توجه و اساسی می­ باشد که کمتر پیرامون آن بحث شده است. کیفیت اطلاعات در ارتباط مستقیم با دقت، صراحت، مبانی علمی ترکیب اطلاعات، تجزیه و تحلیل و مدل سازی است.
به طورکلی عوامل مؤثر تعیین کننده را می­ توان در چهار محور بیان کرد.

· بانک اطلاعات جغرافیایی؛
· ساختار اطلاعات؛
· ذخیره ­سازی، نحوه جستجوی داده­ ها، توزیع و پخش اطلاعات و پردازش کارتوگرافیکی اطلاعات و دقت­ های لازم.

عنوان مقاله [English]

Quality in Geographic Information System

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

The basis of decision-making and selection of Geographic Information Systems (GIS) is the quality of geographic information. Many executive centers of geographic information systems and their users usually seek application and utilization of more powerful computers with various abilities such as high volume of memory, power of processing and graphic display (size, color and form of display) as well as a variety of programs capable of analysis and modeling, and concern less about the quality of information. It is so while today many of GIS managers’ expectations have not yet been fulfilled and many promises have failed despite vast investments in provision of hardware systems and collection, provision and storage of geographic data.
Quality of information is one of the most important issues that has received less attention. Quality of information is in direct connection with precision, clarity, scientific bases of combination of information, analysis and modeling.
In general, effective and determining factors can be categorized into four branches: geographic information database; structure of information; storage, search for data, distribution and propagation of information; and cartographic process of information and its necessary considerations.