نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده

انباشت داده­ ها
زمانی تکنولوژی، تخیلات و رویاهای انسان را محدود می­ کرد. اما اکنون همان رویاها به ستیز با تکنولوژی برخاسته­ اند. به اعتقاد «روبرت بار» ما به جای اینکه همواره در پی انباشت داده­ ها باشیم، بایستی یاد بگیریم که چگونه آنها را توزیع و منتشر کنیم.
من در ماه­ های اخیر از پیشرفت ­هایی که در امر توسعه بوقوع پیوسته و بطور بنیادی صنعت GIS را برای همگان قابل دسترسی ساخته است. توسط شبکه ­های کامپیوتری، بویژه اینترنت، و اینترانت ما را از این دردسر که بدانیم داده ­ها کجا هستند و کجا می­توان اطلاعات را پردازش نمود، رهایی می­ بخشد.
همه اینها بایستی زندگی را برای ما آسان­ تر می­ کرد. اما با کاهش موانع تکنیکی، موانع سیاسی و اقتصادی جایگزین آن ها شده است. اگر ما می ­توانیم اطلاعات را بطور دلخواه از هر جایی به جایی دیگر ببریم، و یا اگر هزینه ذخیره آنها ناچیز است، جای این سؤال باقی می ­ماند که: پس اطلاعات را کجا باید حفظ و نگهداری نمائیم؟ این درست نیست که بگوئیم هر جا مناسب­ تر است یا بگوئیم: اطلاعات را در هنگام نیاز انتقال می ­دهیم. چرا که چنین دیدگاهی دیگر در جهان کنونی جایی ندارد.
حداقل چهار فاکتور برای پاسخ گویی به پرسش فوق مورد نیاز است: هزینه نگهداری و انتقال اطلاعات – مالکیت آنها- تبدیل اطلاعات – یکپارچه ساختن اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

Data Storage

نویسنده [English]

  • Ashraf Azimzadeh (Translator)

Master of Geography

چکیده [English]

Once technology overshadowed humans’ imagination, but now those minds have risen in protest against the technology. According to Robert Barr, we must learn how to distribute and spread data, instead of merely piling them up.
Advancements in development of GIS have made this industry available to everybody through computers and especially the internet and intranet, and have thus spared us the trouble of seeking data sources and methods of processing.
All these developments must have made life easier for us, but with reduction of technical barriers, political and economic obstacles have replaced them. If we are able to transfer data freely from one place to another, or if we can store them with insignificant cost, one question still remains: where should we store information? It is not correct to claim that we can answer: wherever it is suitable” or “we can transfer them whenever necessary”, because such attitude is out of question in today’s world.
At least four factors concerning information are required to be clarified for answering this question: costs of storage and transfer, right of possession, methods of conversion and process of integration.