نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

نظر به رشد سریع جمعیت و درپی آن گسترش و توسع شهری، مجمع بین­ المللی نقشه­ برداران FIG در نشست کمیسیون دائمی با حضور هیئتی از کارشناسان مدیریت زمین در جهت اهمیت  مدیریت زمین و نقس مهندسان نقشه ­بردار در توسعه اسکان بشر بیانیه ­ای منتشر نموده است. در آن خط ­مشی جامعه تبیین شده است.
بیانیه با همکاری اسکان بشر سازمان ملل تهیه شده و تنها زمانی می­ تواند به اهداف پیش­ بینی شده برسد که توصیه ­هایش پیاده شود و لذا از کلیه کشورها درخواست گردیده است که به مفاد بیانیه اولویتی خاص داده و در این راستا جامعه از تمام توان خود استفاده می ­برد.
در کنگره FIG در هلیسنکی، ریاست اسکان بشر سازمان ملل متحد طی سخنانی چنین اعلام نموده است:
«زمین نقطه شروع کلیه اسکان (مسکن) بشری است و در ابتدای این فرآیند مهندسین نقشه­­ برداری قرار دارند.»
از این سخن مسئولیت جهانی نقشه ­­بردار به خوبی شناخته می ­شود.
مجمع بین ­المللی نقشه برداران معتقد است که:
1- انفجار و رشد جمعیت، فقر و خسارت تأثیر منفی بر محیط زیست انسان و منابع داشته و جامعه بشری را در معرض تهدید قرار می ­دهد.
2- مدیریت زمین شامل برنامه­ ریزی کاربری زمین و مکانی، ارزیابی و مالیات، تملک و تحویل زمین، اجاره زمین و ثبت زمین یا کاداستر می ­شود.
3- نقشه­ برداری با همکاری سایر علوم زمین می­ تواند در توسعه و اجرای مدیریت صحیح زمین نقش مهمی را ایفا نماید.
4- نقش پشتیبانی کننده نقشه ­بردار در تحقق تلاش ­های دیگران و تأمین یک زندگی شایسته برای کل بشریت در آینده بویژه در زمینه منابع اصلی حیات بشری غیرقابل انکار است و این منابع پایه شامل:

· کاربرد زمین؛
· بهره ­وری زمین؛
· مدیریت بهره­ وری آب؛
· مسائل شهری از جمله رشد و توسعه شهرها؛
· بحران اجتماعی، اقتصادی در شهرهای جهان سوم؛
· انحطاط شهری جهان صنعتی؛

پذیرفته است که مهندس نقشه ­بردار و در نتیجه مجمع بین­ المللی نقشه­­ برداران در یک بعد جهانی، وظیفه و مأموریت مهمی را جهت کمک به فعالیت مدیریت زمین به عهده دارند؛
و براین اساس اعلام می­ دارد که:
ð مدیریت صحیح و مناسب زمین، نقش تعیین کننده ­ای در حل مشکلات جهان دارد.
ð بخش­ های مختلف مدیریت زمین بهم پیوسته ­اند.
ð نقش هرچه با اهمیت نقشه­برداران را در مدیریت زمین معرفی می­نماید.
ð مجمع بین­ المللی نقشه برداران سعی در ارائه توانایی هر چه بیشتر در مدیریت زمین دارد و خود را ملزم به معرفی هر چه بهتر نقشه ­برداری در مدیریت زمین به سازمان­ های ملی و بین ­المللی، توجه به امر آموزش و مراکز پژوهشی می­ داند.

عنوان مقاله [English]

Surveying and Land Management

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Considering the fast growth of population and the following urban development and expansion, the International Federation of Surveyors (FIG), during its permanent commission attended by a delegates of land management experts, has published a declaration concerning the importance of land management and the role of surveying engineers in development of human habitation.
The declaration has been prepared by collaboration of the UN’s Habitat, and can achieve its goals only if its recommendations are implemented; so it is asked from all countries to stay committed to fulfilment of the declaration’s requirements, and the international society is to use all its power to realize its goals.
In the FIG congress in Helsinki, the head of the UN’s Habitat has declared:
“Land is the starting point of all human habitation, and surveying engineers stand at the first stage of this process”.
This statement shows the cosmopolitan responsibility of the surveyor. This paper describes the issues related to the content of this declaration.
 

1- World Cartography, Volume XXII, UNITED NATIONS, New York, 1993.
2- مدیری، مهدی و خواجه، خسرو: اشاره­ای به سیستم­های اطلاعات جغرافیایی GIS، سیستم اطلاعات جغرافیایی برای برنامه­ریزی در سطح محلی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، 1376.