نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات درباره یک شئ، منطقه، یا پدیده از طریق تجزیه و تحلیل داده ­های حاصله به وسیله ابزاری است که در تمامی فیزیکی با شئ، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد. همان طوری که شما این کلمات را می­ خوانید، در حال به کار بردن (علم) سنجش از دور هستید. چشم­ های شما به عنوان سنجنده­ هایی که نسبت به نور منعکسه از این صفحه از خود واکنش نشان می­ دهند، عمل می­ کنند.
«داده­ هایی» که چشمان شما می­ بینند (عکسبرداری می­ کنند) ناشی از میزان نور منعکسه از مناطق تاریک و روشن این صفحه می­ باشد. این داده ­ها در کامپیوتر مغز شما به منظور قادر ساختن شما جهت تشریح مناطق تاریک برروی صفحه، به عنوان مجموعه­ ای از حروف تشکیل دهنده لغات، تجزیه و تحلیل و یا تفسیر می­ گردند.
بحث را با مبانی انرژی الکترومغناطیسی شروع می­نماییم و سپسچگونگی برخورد انرژی با اتمسفر زمین و عوارض سطحی زمین را بررسی خواهیم نمود. همچنین نقش داده­های مرجع را در روش­های تجزیه و تحلیل مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. این مبانی، یک سیستم ایده­آل و مطلوب سنجش از دور را برای ما مشخص خواهد نمود. با این زمینه به عنوان یک چارچوب، محدودیت­هایی که در سیستم­های سنجش از دور وجود دارد، مورد بررسی قرار می­گیرد.
همچنین به اختصار در خصوص مقدمات GIS بحث خواهیم کرد و درپایان فصل، خواننده باید یک برداشت کلی از مبانی و مفاهیم و کاربردهای سنجش از دور و درک ارتباط نزدیک بین سنجش از دور و GIS داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

Principles of Remote Sensing - Part III

نویسنده [English]

  • Hamid Malmirian (Translator)

چکیده [English]

Remote sensing is the art of obtaining information about an object, area or phenomenon through analysis of data gained by tools that are not in physical contact with the case studied. In many ways, remote sensing can be considered as a “reading” process. Using different sensors, data that can be analyzed with the aim of obtaining information about phenomena studied is collected remotely. Such data might be in different forms, including changes in distribution of forces, propagation of sound waves or electromagnetic energy. Finally, these data are processed for users who need to use them for their decision-making systems. In this paper, the basic rules of this field are studied under the title “remote sensing processing”. The discussion begins with bases of electromagnetic energy, and then the collision of energy with the earth’s atmosphere and surface features are examined. In addition, the role of reference data in analysis methods is evaluated. These bases will help us identify an ideal system of remote sensing. The limitations of remote sensing systems can be studied based on this framework. GIS bases will be discussed briefly as well. Eventually, it is hoped that reader of this paper will gain a general understanding about principles, concepts and applications of remote sensing and the close connection between this technology and GIS.