نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از جلوه ­های پویای فرهنگ اسلامی، دعوت به سیر و سفر و در مراحلی فریضه دانستن آن، حرمت والای (مسافر و سالک) فریضه بودن لوازم آمایش برای مسافر و (ابن السبیل) است. پویائی این اندیشه که وجوهی از آن در قرآن، حدیث، فقه و از آن راه با صورتی دیگر در عرفان تصوف دیده می­ شود. در فرهنگ تابناک اسلام از چنان شادابی برخوردار است که هیچ گاه از تحرک نیفتاده است و همیشه الهام  بخش آن به جامعه اسلامی بوده است.
امروزه (سیر و سیاحت) یا به اصطلاح ماندگار در عرفان و تصوف (سیر در آفاق و سیر در انفس) آنچنان ارزش و اعتبار یافته که جلب و جذب (سیاح) به عنوان صنعتی سودآور و اشتغال زا شناخته شده و در موازنه پرداخت ­های ارزی کشورها و در تبلیغات فرهنگی نقش تعیین کننده­ ای دارد، بطوری که برای این فن آقدام به تأسیس رشته­ های علمی دانشگاهی شده است، و سهم بیشتری از درآمد ناشی از آن را بخود اختصاص داده­ اند.

عنوان مقاله [English]

Issues and Deficiencies of Tourism in Iran

نویسنده [English]

  • Mahdi Mo'meni

چکیده [English]

One of the dynamic manifestations of Islamic culture is its encouragement of people to travel and to show travelers great respect and provide them with facilities. This dynamic mentality, urged by Quran and Islamic Tradition, Jurisprudence and even mysticism, is so lively and strong that it has never lost its influence and has always been a source of Islamic society’s inspiration.
Today traveling has gained such value and breadth that attraction of travelers has been recognized as a profitable industry and a source of employment which plays a vital role in earning foreign exchange and cultural influence, to the level that today this branch of activity is taught academically and is considered by a great number of countries as one of the main sources of revenue.

1- افشار سیستانی، ایرج- جزیره کیش و دریای پارس- انتشارات جهان  معاصر -1370.
2- ناقب حسین­پور، غلامرضا- در حاشیه سمینار بین­المللی جاده ابریشم- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شماره 18- سال 1369.
3- روزنامه همشهری شماره 1210- 14 اسفند 1375.
4-روزنامه همشهری 1373- 13 مهر 1376.
5- رهنمائی، دکتر محمدتقی- مجموعه مقالات سمینار جغرافیایی شماره 3 سال 1365.
6- سازمان برنامه و بودجه، برنام اول توسعه اجتماعی، اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 72-1368.
7- ماهنامه مناطق آزاد ایران (سرمقاله) شماره 42- سال 1373.