نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

عکسبرداری هوایی یکی از بهترین روش­های جمع ­آوری داده­ های جغرافیایی است که در طی سده اخیر کاربردهای متنوع خود یکی از مناسب­ ترین ابزار و دانش ارزشمند مهندسی نقشه­ برداری می­ باشد. با پایان یافتن جنگ جهانی، کار عکسبرداری هوایی پیشرفت چشمگیری نمود و توانایی تهیه عکس هوایی مناطق وسیع، در مدت زمان کوتاهی میسر گردید. در سال 1918 میلادی در طی یک زمان چهار روزه جنگ – پنجاه و شش هزار قطعه عکس هوایی تهیه شد. در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم، پیشرفت به کارگیری عکس­های هوایی به میزان قابل توجهی متوقف گردید. در نیروهای مسلح تفسیر عکس­های هوایی در ارتباط مستقیم با دقت عکسبرداری و شرایط هندسی دقیق و اطلاعات به روز آن بود. بعدها پیشرفت­ های باارزشی در زمینه تجاری و علمی تهیه عکس­های هوایی صورت گرفت و سازمان­های نظامی تهیه کننده نقشه اقدام به عکسبرداری هوایی، تفسیر عکس­های هوایی و تبدیل آنها به نقشه نمودند. روش استفاده از عکس­های هوایی برای انجام اندازه ­گیری دقیق در حوزه عملکرد دانش مهندسی فتوگرامتری رونق یافت. تکنیک تهیه نقشه­ های توپوگرافی که تا آن زمان به طریقه زمینی تهیه می­ شد به میزان قابل توجهی کاهش داده و علاوه برآن امکانی را فراهم نمود تا از مناطق مرتفع و صعب­ العبور بتوان نقشه­ های دقیق تهیه کرد. کشور آلمان با توجه آشنایی و اهمیت عکس­های هوایی و تفسیر آن، در جنگ جهانی دوم، برنامه­ ریزی­ های خود را براساس استفاده از عکس­های پوششی مناطق جنگلی قرار داد. از تفسیر عکس­های هوایی در زمینه تخمین عمق آب­ ها بهره گرفته شد. پس از جنگ جهانی دوم، براثر تجاربی که در طول جنگ در زمینه تفسیر عکس به دست آمده بود. مبنایی برای کاربردهای متنوع آن در بازسازی و فعالیت­ های عمرانی و آبادانی و اهداف صلح آمیز گردید، از جمله تهیه نقشه­ های توپوگرافی پوششی و نیز نقشه ­های بزرگ مقیاس عمرانی و ثبتی.

عنوان مقاله [English]

Transformation of Photography and Aerial Navigation Systems

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Aerial photography is one of the best methods of collecting geographic information which, considering its various applications, has been one of the most suitable tools for the valuable science of surveying over the past century. After the end of the World War II, aerial photography experienced remarkable progress, and preparation of aerial photos of areas in a short period of time became possible. In 1918, in a period of four days of war, 56,000 aerial photos were prepared. In the period between two World Wars, application of aerial photos was significantly slowed down. In armed forces, interpretation of aerial photos was in direct connection with precision of photography as well as exact geometric conditions and their up-to-date information. Later, valuable progress was made in commercial and scientific branches of aerial photo preparation, and military surveying organizations practiced aerial photography, interpretation of aerial photos and conversion of photos into maps. Utilization of aerial photos for accurate measurements in photogrammetry become common. The ground-based technique of topographic map preparation was reduced in necessity and provision of maps from areas difficult to pass became possible. Germany, familiar with the importance of aerial photos and their interpretation during the Second World War, based its plans on utilization of coverage photos of forest regions. Interpretation of aerial photos was applied in estimation of the depth of waters. After the Second World War, the experiences obtained during the war regarding interpretation of photos became a basis for varied applications of it in reconstruction and peaceful developmental activities, including preparation of topographic coverage maps and developmental and cadaster large-scale maps.