نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی- دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی- دانشگاه اصفهان

چکیده

کاربرد شماره منحنی "CN" در محاسبه مقدار ضریب نگهداشت است. این شاخص­ ها برای تخمین زمان تأخیر و زمان تمرکز حوضه و همچنین ارتفاع رواناب به روش SCS ضروری است. از آنجا که روش­های معمول و سنتی برای انجام مطالعات مقدماتی، وقت گیر و هزینه ­بر می­باشد. بهترین روش­های پیشنهادی در این رابطه، روش­های استدلالی است.
یکی از روش­های استدلالی برای محاسبه ضریب نگهداشت و شماره منحنی استفاده از ضریب رواناب حوضه است. این روش در حوضه نوژیان یکی از سرشاخه­ های رودخانه دز در جنوب شرقی خرم­ آباد لرستان بکار گرفته شد. ضریب رواناب در این حوضه 59/0 درصد، ضریب نگهداشت 41 درصد و میزان متوسط CN حدود 61/19 محاسبه شد.
عدم رابطه مستقیم بین بارش حوضه و رواناب همان ماه بکارگیری شاخص مزبور برای دوره­ های زمانی کوتاه مدت را غیرممکن می ­سازد. بنابراین شاخص مزبور تنها در حوضه­ های می­ تواند بطور ماهیانه حساب شود که بارش ­ها حتی الامکان مایع بوده و بارش ­های ماهیانه رواناب همان ماه را توجیه کند.
 

عنوان مقاله [English]

Estimating the Detention and Coefficient and Curve Number in River Basins

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tarkarani 1
  • Hosein Asakareh 2

1 Master of Geography, University of Isfahan

2 Ph.D. Student of Natural Geography, University of Isfahan

چکیده [English]

Application of the “CN” curve is in calculation of the detention coefficient’s value. This index is necessary for estimation of the delay and concentration times of the basin as well as the height of runoff by the SCS method. Since common and traditional methods of preliminary studies are time-consuming and costly, the best methods recommended in this regard are reasoning-based methods.
One of such methods for calculation of the detention coefficient and number of curve is utilization of basin’s runoff coefficient. This method was used in the Nojian basin, one of the head-branches of the Dez River in southeast of Khorramabad, Lorestan. The runoff coefficient in this basin was calculated to be 0.59, the detention coefficient 0.41 and the average CN about 19.61.
Lack of direct relationship between the basin’s monthly precipitation and runoff makes exploitation of the index mentioned above for short periods impossible. Therefore, this index can be calculated monthly only in basins where precipitation is mostly liquid and also monthly precipitation justifies runoff of the same month.