نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جهانگردی عبارت است از سفری موقتی و کوتاه مدت برای استراحت، سیر و سیاحت، کار و دیگر دلایل به خارج از محیط معمول خویش.
توجه به جهانگردی بخصوص در دهه 1980 غالب کشورها را بر آن داشت که برای جلب هر چه بیشتر سیاحان و جهانگردان تلاش نمایند. درآمد صنعت جهانگردی در سال­های اخیر نزدیک 300 میلیارد دلار می­ باشد و با وجود این که ایران جزء ده کشوری است که بیشترین جاذبه ­های تاریخی، باستانی و فرهنگی را داراست تنها سالانه حدود 200 هزار دلار از صنعت جهانگردی نصیب کشورها می­ شود.
دین مبین اسلام گردش در پهنه گیتی را به عنوان درک حقایق هستی توصیه نموده است و مسیر آفاق و انفس را که آینده­ای از زیبایی­ های خلقت و عظمت خالق و عبرت از گذشتگان و توجه به اسرار آفرینش و بیداری دل و جان است را سفارش نموده است.
در این نوشتار با توجه به آیات کریمه الهی، غنای فرهنگ اسلامی و هویت تاریخی کهن ایرانی به اثرات فرهنگی گردشگری و چگونگی تعامل و تقابل فرهنگ جهانگردی و ایرانگردی با فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی مورد مطالعه قرار گرفته است. و روشن گشته است که ایران بعنوان کانون جوشان انقلاب اسلامی و داشتن سابقه دیرینه تاریخی و آثار بدیع و عبرت آموز می ­تواند از رهگذر جهانگردی علاوه بر درآمد  ارزی، مرکزی برای گسترش اندیشه­ های ناب اسلام و صدور فرهنگ پربار اسلامی- ایرانی باشد. چرا که در تعامل  ، اندیشه­ های برتر و هویت­ های اصیل­ تر بر فرهنگ مقابل اثر گذاشته و در این کنش نه تنها از اثرات منفی آنها مصون خواهد ماند بلکه موجبات صدور فرهنگ مترقی اسلامی را نیز فراهم آورده و با اخذ عناصر مثبت دیگر فرهنگ­ ها بالندگی و پویایی بیشتری می ­یابد.

عنوان مقاله [English]

Globe-Trotting and Islamic-Iranian Culture

نویسنده [English]

  • Mohammad Mosaiebi

چکیده [English]

Globe-trotting is a short and transient trip outside the person’s usual spaces for rest, touring, business or other reasons.
Attention to globe-trotting, especially in 1980’s, motivated most of countries to make efforts to attract tourists and globe-trotters. The total income of tourism industry in recent years is about $300 billion, and although Iran is among the ten countries with most historical, ancient and cultural attractions, it earns only about $200,000 annually through tourism industry.
In this paper, considering Quran’s verses, richness of Islamic culture and ancient historical identity of Iran, the cultural effects of tourism and the relationship between tourism culture and genuine Islamic and Iranian culture have been studied. It has been shown how Iran, as the nuclei of Islamic Revolution and enjoying ancient historical past and unique, thought-provoking works and relics, can earn great revenues and also act as a center of propagation of Islamic ideas and culture through tourism, because in contact between different cultures, it is the more powerful one which influences the other and remains safe from possible dangers of such contacts, and only receives positive elements of other culture.

1-  بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، 1371، کتاب جهانگردی (WTO)- 1992- سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی سال 1371، ص44.
2- رامشت، محمدحسین، 1374، طرح ایجاد زمینه­های مطلوب برای توریسم فرهنگی در استان اصفهان، فصلنامه فرهنگ اصفهان سال اول، شماره اول، پاییز 1374، صص61-67.
3- سازمان برنامه و بودجه، 1371، سالنامه آماری کشور، مرکز آمار ایران، سال1371، ص471.
4- سلطانی، محمدعلی، 1364، اهمیت و توسعه توریسم در کشورهای جهان سوم، ویژه­نامه سمینار اصفهان و جاذبه­های ایرانگردی و جهانگردی، صص 89-112.
5-قره­نژاد، حسن، 1374، مقدمه بر اقتصاد وسیاستگزار توریسم، چاپ اول، اصفهان، انتشارات مانی، صص 39-42.
6- کازرونی، 1373، مصاحبه مهندس کازرونی رئیس سازمان میراث فرهنگی، خبرنامه شماره دو، دومین اجلاس ایرانگردی، جهانگردی «فرهنگ و توسعه».
7- مکارم شیرازی، ناصر، 1348، اسرار عقب ماندگی شرق، قم، انتشارات نسل جوان، ص56.
8- نصری، محسن، 1374، هنر شهادت و جانبازی در شهرشهیدان، اصفهان، ویژه نامه سمینار اصفهان و جاذبه­های ایرانگردی و جهانگردی، صص 183-208.
9- ویل دورانت، 1986، تاریخ تمدن عصر ناپلئون، ترجمه اسماعیل دولت شاهی، علی اصغر بهرامی، 1365، جلد 11، صص 222-307، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
10- Braun, D.D,1971, Sociology, Nebraska: Cliff's Notes PP. 18-25.
11- Oglivie, F.W, 1993, The Tourism movment, An economic Study, London. PP 3-4.
12- Peters, Michael, 1969, International Tourism. The Economice and Development of International tourist Ttaed London Huchisonand Company P.173.