نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دسته ­بندی سیستم ­های فتوگرامتری رقومی موجود، با توجه به رشد و متنوع بودن آنها در یک مدل ساده به راحتی گنجانده نمی­ شود. می­ توان گفت آن پایان یک دیدی است که از پیدا کردن سیستم­ های سطح بسیار بالا و خاص طراحی شده، با بهترین سیستم ­های تحلیلی رقابت می­کند و نسبت به سایر سیستم­ های توسعه یافته موجود دیگر، به ارزان قیمتی منحصر بوده و نیازهای ساده را برطرف می­ کند. سیستم فتوگرامتری Softcopy تجاری که از میان آنها (DVP) در طی دسته­ بندی اخیر، بررسی اصولی شده و در این بررسی، مشخصات آن حفظ شده است. پس در حقیقت DVP رشد کرده است. این ایده حاکی از توسعه و هدایت روشی است مبتنی برکاربردی یک میکرو کامپیوتر و با استفاده از تصویر و یک استریوسکوپ آینه­ ای این روش بسیار ساده و روش خودآموزی است که در آن عملیات ارائه شده به صورت روشی مؤثر و کارآمد می ­باشد که با کم کردن ضریب شخصی یا اصل برابری در عملیات برجسته بینی است.
طبیعتاً در روش جدید نمایش یک مدل برجسته رقومی پیچیده شده، هادی ایده­ای از یک مرحله به مرحله دیگر بوده و استفاده آن برای اندازه­گیری­های سه بعدی است. احساس می­شود که با این ایده و شرح تکنولوژی میکروکامپیوتر، استحقاق رسیدن به پیشرفت­های برجسته­بینی جدید در میکروکامپیوتر را دارد. نرم­افزار مناسب و ساده و سخت­افزار ارزان قیمت فتوگرامتری، می­تواند استعداد و توانایی بالایی را برای فتوگرامتریست­ها ایجاد کند.

عنوان مقاله [English]

Design, Function and Implementation of DVP (Digital Video Plotter)

نویسنده [English]

  • Hamid Enayati (Translator)

چکیده [English]

Classification of existing digital photogrammetric systems can not be fitted into a simple model due to their growth and variety. It can be said that they are the end of a vision designed through emergence of high-level, special systems which compete the best analytical systems and are uniquely inexpensive in comparison with other available developed systems, especially for simple uses. DVP is one of the Softcopy commercial photogrammetric systems which has been examined in a principled manner and its characteristics have been preserved during this examination; so, DVP has indeed grown. This idea indicates the development and direction of a method based on application of a micro-computer, images and a mirror stereoscope. It is a simple method easy to learn by oneself in which presented operation is in an effective and efficient way which is based on decreasing personal coefficient or the principle of equality in topography.
Naturally, in new method the digital topographic display has become complex, and has become a conveyor from one stage to another used for three-dimensional measurements. It seems that with this idea and description of microcomputer technology, there is reasonable expectation for advances in new topography in microcomputers. Suitable and simple software and hardware of photogrammetry can create potentials for utilization of photogrammetry experts.