نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کاربرد تکنولوژی GIS و کیفیت نتایج آن بستگی به دسترسی داده ­های جغرافیایی دیجیتالی با کیفیت مناسب دارد. تبدیل نقشه ­های آنالوگ به نقشه­ های دیجیتالی راهی جهت تولید داده­ های جغرافیایی دیجیتالی است.
متأسفانه، نقشه­ های آنالوگ در موارد بسیاری کهنه و قدیمی هستند. برای کشورهای بزرگ و پهناور، تولید نقشه ­های جدید از مشاهدات زمینی بخاطر در برداشتن هزینه­ های بالا و نیاز به زمان بیش از حد برای تکمیل آنها بسیار مشکل می­ باشد. این مقاله چارچوبی را برای به روز درآوردن داده­ های جغرافیایی دیجیتالی موجود به عنوان آلترناتیوی جهت بازنگری نقشه­ های متعارف ارائه می­ کند.

عنوان مقاله [English]

Revision of "Framework" Geographic Data for Production of Timely Data for GIS

نویسنده [English]

  • Khosrou Khajeh (Translator)

چکیده [English]

Application of the GIS technology and the quality of its results depend on access to digital geographic data of acceptable quality. Conversion of analogue maps into digital ones is a way of producing digital geographic data.
Unfortunately, analogue maps are in most cases out-of-date. For vast countries, production of new maps according to ground-based observations is very difficult due to high costs and excessive time needed for their completion. This paper presents a framework for updating available digital geographic data as an alternative to revision of customary maps.