نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مراکز نظامی بعضی از کشورهای پیشرفته، تکنولوژی GIS را در شبکه گسترده­ ای به نام SIMNET به منظور شبیه سازی میادین جنگی و مانورهای عملیاتی به کار گرفته ­اند و در مراحل مختلف انجام مانورهای نظامی از آن استفاده می­ نمایند. البته انجام این مراحل مختلف ممکن است هم در درون رسته­ های متفاوت به طور مستقل و هم در ارتباط متقابل رسته­ های متفاوت نظامی انجام شود. سیستم مذکور در امر ایجاد ارتباط بین دامنه گسترده­ ای از مانورهای نظامی که در سراسر کشور انجام می­ گیرد. در درون یک شبکه به هم پیوسته و منسجم پیشقدم است و در این روش از شبیه ­سازی توزیعی استفاده گردیده است. در سیستم فوق، تصاویر کامپیوتری و تکنولوژی شبکه­ های ارتباطی را به منظور ایجاد یک محیط مصنوعی مشترک با یکدیگر ترکیب نموده تا وضعیتی شبیه به دنیای واقعی به دست آوردند. در این جا از نرم ­افزار ARC/INFO جهت ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتالی، از زمین استفاده می­ شود که بتوان جهت شبیه سازی توزیعی عملیات جنگی از ان استفاده نمود.

عنوان مقاله [English]

Application of GIS in Military Exercises

نویسنده [English]

  • Morteza Ashnedar (Translator)

چکیده [English]

Military centers in many advanced countries have utilized the GIS technology through a broad network called SIMNET in order to model battlefields and operational maneuvers, and they use it in different stages of military maneuvers. These stages might be implemented independently by different military corps or through interconnection among different corps. The system mentioned above is a forerunner in creation of vast domain-based connections between different military maneuvers taking place around the country via a continuous and homogeneous network, and in this method the distributional modeling has been exploited. In this system, computer images and the technology of connection networks have been combined with the aim of creating a common artificial environment to achieve a situation like that of real world. Here the ARC/INFO software is used for establishment of a digital data bank that can be used for distributional modeling of military operation.