نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در حال حاضر سیستم­های اطلاعات جغرافیایی ((GIS بسته­های نرم افزاری سودمندی هستند که در آن­ها، بسیاری از ابزارها و مدل­ها برای کاربربه همان اندازه­ای عجیب است که کارخانه مونتاژ ماشین­های ربات برای یک کارگر ساده (بارو، 1991 میلادی) اصطلاحات نا آشنا، استفاده از GIS را محدود می­نماید و کاربر را از این نکته غافل می­سازد که مجموعه داده­ها حاصل یک فرآیند و درازمدت است که به مقدار زیادی قابلیت استفاده از داده­ها را محدود می­نماید. روش­هایی برای توصیف داده­های فضایی که به صورت غیررسمی متداولند، وجود دارد.
امروزه در بسیاری از کشورها، فرآیند تهیه نقشه­ های پوششی مبنایی جایگزین روشهای جدید خودکار (اتوماتیک) می­ باشد. لیکن در بسیاری از دستگاه­ های تهیه نقشه هنوز به تهیه و ذخیره نسخه­ هایی از نقشه ­ها در مقیاس ­های مختلف هستند و دلایل مختلفی باعث این اقدام می ­باشد از جمله:

· ابزار تولید و انجام مراحل مختلف جنرالیزه کردن داده­ های جغرافیایی وجود ندارد؛
· سیستم مناسب تکثیر و انتشار اطلاعات جدیدی که از یک سری داده ­ها حاصل می­ گردد میسر نمی­ باشد.
· فرآیند اصلاح داده ­های بسیار گسترده و وسیع نیاز به زمانی بسیار طولانی دارند (مولر و دیگران، 1995)

عنوان مقاله [English]

Generalizing Geographical Data

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Currently, Geographic Information Systems (GIS) are useful software packages in which many tools and models are as strange for users as a factory of robot assembly for a simple worker (Barrow, 1991). Unfamiliar terms limit GIS application and make users unaware of the fact that a set of data is the product of a long-term process that significantly limits data usability. There are methods for description of spatial data which are informally common.
Today in many countries the process of preparation of basic (benchmark) coverage maps has replaced new automatic methods. But in many mapping machines the preparation of maps is still in the form of production and storage of copies of maps on various scales. There are different reasons for this fact, including:
Tools necessary for production and implementation of different stages of generalization of geographic data are not available;
Suitable system for multiplication and spread of new information resulted from a series of data is not possible to provide;
The process of correction of vast data needs great amount of time. (Muller et al., 1995)

1-  مدیری، مهدی و خواجه، خسرو: کارتوگرافی مدرن، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، 1377.
2- OLLIJAAKKOLA: Quality and Automatic Generalization of Land Cover Data, N:0122, KIRKKONUMMI, Finland, 1996.