نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده

مفهوم سیستم­ های اطلاعات جغرافیای معروف به GIS، یک واژه منفرد برای بیان مضمونی بس گسترده و عمیق است. در اصل سیستم­ های اطلاعات جغرافیایی یک تکنولوژی کامپیوتری شامل سخت افزار و نرم افزارهایی است، که به منظور اخذ، سازماندهی، تجربه و تحلیل و در نهایت طراحی و تولید مدل­ های مختلف (مثلا نقشه­ های منابع زمین)، در دهه­ های گذشته ظهور و در حال حاضر به طرف تکامل سیر می ­نماید. عامل مشخص کننده ­ای که  این تکنولوژی را ازسایر سیستم­ های ذخیره و بازیافت اطلاعاتی متمایزتر نموده است، مربوط به نحوه نگرش آن به مکان ­های جغرافیایی می­ باشد. با این ویژگی GIS بعنوان یک فن آوری جدید، تبدیل به صنعتی پویا در تجزیه تحلیل داده­ های کمی و کیفی و طراحی انواع تصاویر جغرافیایی گشته است.
در این مقاله سعی برآن است که، اهمیت تجسم فضا از طریق GIS به اختصار مورد توجه قرار گرفته و اصول طراحی تصاویر جغرافیایی مطرح می­ گردد.

عنوان مقاله [English]

Principles of Designing Geographic Images in GIS Environment

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Rasuli

Department of Natural Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

Geographic information system (GIS) is a phrase for expressing a deep, broad concept. Basically, geographic information system is a computer technology including hardware and software which has emerged in recent decades with the aim of reception, organization, analysis and finally design and production of various models (such as maps of underground resources) and which is currently evolving toward completion. The determining factor which distinguishes this technology from other systems of information storage and recovery is its attitude toward geographic places. This quality has helped GIS as a new technology to turn into a dynamic industry in analysis of quantitative and qualitative data and design of various types of geographic images.
In this paper, it is tried to briefly consider space imaging using GIS and to introduce the principles of geographic image design.

اس آرنوف، 1375، سیستم­های اطلاعات جغرافیایی، ترجمه سازمان نقشه­برداری کشور، تهران.
رسولی، علی اکبر، 1370، مروری بر سیستم­های اطلاعات جغرافیایی، مجله سپهر، شماره 3.
رسولی، علی اکبر، 1372، نگرشی برکاربردهای متنوع سیستم­های اطلاعات جغرافیایی، مجله سپهر، شماره 7.
رسولی، علی اکبر، 1376، جزوه درسی سیستم­های اطلاعات جغرافیایی (چاپ نشده)، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز.
مدیری، مهدی، 1373. اشاره GIS سنتی و پویا، مجله سپهر، شماره 10.
منابع انگلیسی
Bonham-carter, G.F. 1994. Geographic Information systems for Geoscientists, Pergamon, Canada.
Demers, m.n 1997. F undamentals of Geographic Information Systems. John wiley & Sons, INC Brisbane, Australia.
Esr I, 1995., understanding GIS, THE ARC/INFO Method, usA.
Rasouli, A.A., 1995. Temporal and spatial study of Thunderstorm Rainfall in the Greater Sydney Region using GIS. School of Geosciences, Wollongong Uniersity, Wollongong, Australia.
Scott, D.M. & H.M. Hearnshaw, 1993. Human factors in Geographic Information systems. Belhaven press, u.k.
SPANS GIS, 1993. Learning System. Intera Tydac. Canada.
SPANS GIS, 1993. Reference Manul. Intera Tydac. Canada.