نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ماهواره Mars 96 روسیه در پاییز 1996 مأموریت خود را آغاز نمود. این ماهواره دوربین­های آلمانی HRSC (دوربین­های استرئو با قدرت تفکیک بالا) و WAOSS (اسکنر و استرئو اپتیکال الکترونیکی با زاویه باز) را با خودر حمل می­نماید.
این ماهواره فراهم کننده تصاویر ترمیمی و موزائیک­های تصویری رنگی با پردازش­های کاملاً اتوماتیک می­باشد و از اطلاعات هندسی کالیبره شده دوربین­های WAOSS,HRSC,CCD جهت ایجاد تصاویر ترمیمی استفاده می­کند. اطلاعات مداری برای هر خط از کل نوار اطلاعات  تصویری (توسط باندل اجستمنت فتوگرامتری بهبود می­یابد) و مدل­های رقومی زمین (DTM) به روش تناظریابی چند تصویر و تکنیک­های انترپلاسیون خاص ناشی می­شود.
زمانی که جنبه هندسی موزائیک کردن، با روش باندل بلوک اجستمنت کنترل می­ شود و رادیومتری موزائیک از این طریق بهبود می­ یابد. همه منطق پوشش و خطوط تقسیم و مشخصاتی که باید از پیش معلوم شوند به طور اتوماتیک انجام می­ شوند. و بر روی صفحه سیستم پردازش تصویر اثر متقابل ندارند.
موزائیک ­های رنگی با کیفیت­ های بالا می ­توانند با استفاده از تبدیل رنگی IHS و با قدرت تفکیک بالا اطلاعات رنگی خوبی ایجاد نماید. مخصوصاً در مورد تصاویر توپوگرافی رنگی نقشه­ های با مقیاس 1:500،000تا 1:50،000 این مسأله صدق می­ کند و خطوط منحنی میزان  ازیک DTM  گرفته شده و فراورده­ های مطلوب این مأموریت کارتوگرافی به سیاره مریخ می­ باشد.

عنوان مقاله [English]

Automatic Production of Colored Restored Images and Picture Mosaics Using HRSC and WAOSS Visual Information in the MARS96 Mission

نویسنده [English]

  • Hamid Enayati (Translator)

چکیده [English]

The “Mars 96” Russian satellite began its mission in the fall of 1996. This satellite carries HRSC (stereo cameras with high resolution) and WAOSS (scanner and electronic stereo-optical with obtuse angles) German cameras.
This satellite provides amending images and colored visual mosaics with fully-automatic process and uses calibrated geometrical information from WAOSS, HRSC and CCD cameras for producing amending images. Orbital information for any line is derived from the whole band of visual information (improved by photogrammetric bundle adjustment) and digital terrain models (DTM) through the Image Matching Method and interpolation techniques.
The geometric aspect of making such mosaics is controlled by the bundle block adjustment method and mosaic’s radiometry is improved in this way. Coverage areas, division lines and characteristics necessary to be known in advance are implemented automatically, and do not have mutual effect on the screen of the image processing system.
High-quality colored mosaics can produce valuable colored information using IHS color conversion and considering their high resolution. This is particularly true about colored topographic images of maps on scales 1: 500,000 to 1: 50,000, and contour lines are derived from a DTM; they are desirable products of this cartographic mission to the planet Mats.