نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق جغرافیایی

چکیده

تهیه نقشه بهره­ وری از زمین، به منظور ارزیابی وضع موجود، استفاده از اراضی  و بررسی مسایل و مشکلات در امر بهره­ برداری بهتر از اراضی، دارای اهمیت زیادی است.
یکی از تکنیک­ هایی که از اطلاعات آن به عنوان منبع برای تهیه نقشه بهره ­وری زمین می­ توان استفاده کرد، ماهواره منابع زمینی است، که اطلاعات را از سطح زمین اخذ کرده و پس از طی مراحلی به صور مختلف در دسترس قرار می­ دهد.
برگردان متن حاضر نشان می ­دهد که اطلاعات ماهواره IRS-1C به علت خصوصیات ویژه خود می­ تواند در توسعه و گسترش روش­های مناسب جهت تهیه نقشه­ های بهره­ وری از زمین مفید واقع شود.

عنوان مقاله [English]

IRS-1C: A Satellite for Various Applications

نویسنده [English]

  • Abbas Khosravi (Translator)

Geography Researcher

چکیده [English]

Preparing of land use maps is of great importance in terms of assessment of current situation, land utilization and examination of problems preventing more satisfactory land use.
One of the techniques whose resultant information can be used as the source for preparation of land use maps is ground resource satellites which receive information from the ground level, and present it after certain stages and through different ways.
This translated paper shows that the information from the IRS-1C satellite can be useful in development of proper methods for preparation of land use maps due to its special characteristics.