نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق جغرافیایی

چکیده

OEEPE برای آماده سازی و انجام تستی جهت مقایسه روش­ های مختلف geocoding و داده­ های ERS-1 SPR و کاربرد داده­ های همکاری کرده است. ESA  با ارایه داده­ ها، تست را تأیید کرده است. (DRL) داده ­ها را جمع ­آوری و توزیع نموده است.
EFAE دیگر داده ­های فاز دوم کار را ارایه کرد، این داده ­ها عبارت بودند از: تصویرهای KFA-1000 داده­ های Thematic Mapper و مدل ارتفاع دیجیتال (DEM) محل تست در اطراف شهر فرانکفورت واقع در کشور آلمان بوده و تصاویر چهار ERS-1 همراه با دو DEM و اطلاعات کنترل زمینی قابل ارایه می­ باشد.
بیست سازمان از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به تست داده ­ها توجه و علاقه نشان دادند. این اطلاعات برای چهارده سازمان مختلف ارسال شد. گزارش ­های برخی از این سازمان­ ها در چهارمین ایستگاه Geo SAR ارایه شد.
این گزارش ­ها اهداف تست را مشخص کرده و داده­ های ارایه شده را تشریح می­ کند. روش ­ها و نتایج به اختصار درآمده شرکت کنندگان و مقالات ضمیمه ­ای، موضوع را به تفصیل بررسی و نقل می­ کنند. در تست به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با نقشه­ ها در حالی که حجم اطلاعات مربوط به نقشه برداری محدود بوده، می­ توان از Geocoding دقت بالایی به دست آورد.

عنوان مقاله [English]

Scientific Report of Assessment of ERS-1 SAR Data in Topographic Surveying

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ei (Translator)

Geography Researcher

چکیده [English]

OEEPE has participated in preparation and implementation of tests for comparison of different geocoding methods, ERS-1 SPR data and application of geocoded SAR. ESA has presented data and confirmed the tests. DRL has collected and distributed data.
EFAE presented other data of the second phase of project; these data included: KF-1000 images, Thematic Mapper data and DEM (digital elevation model). The location of the test was in Frankfurt, Germany and the images of four ERS-1s along with two DEMs and ground control information can be presented.
Twenty organizations from European and North American countries expressed interest in testing data. These data were sent to fourteen different organizations. Reports by A number of these organizations were presented at the fourth Geo SAR station.
These reports clarify the aims of the test and describe presented data. The methods and results are summarized and participants and supplementary articles examine the case thoroughly. It was concluded from the test that Geocoding can provide high precision in comparison with maps in cases where the volume of information related to surveying is limited.