نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از اهداف اساسی توسعه، تأمین نیازها و خواست ­هایی است که منجر به بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی مردم می­ شود؛ و یکی از مهم ترین این نیازها، مسکن و محیط زیست مناسب است. برخورداری از مسکن مناسب حق مسلم اجتماعی افراد می­ باشد. مقاله حاضر با تکیه بر مطالعه موردی روستاهای پایکوهی غرب گیلان برآن است. که نشان دهد، مساکن بومی و معماری محلی ناحیه فوق تا چه اندازه با نیازها و خواسته­ های ساکنان و دستیابی به توسعه متوازن هماهنگی دارد. برای این منظور ابتدا موازین و شرایط مسکن مناسب از نظر می­ گذرد. آنگاه این موازین در مساکن روستایی مذکور مورد بررسی قرار می­ گیرد. در پایان ضمن نتیجه ­گیری، پیشنهاداتی مطرح می­ گردد.

عنوان مقاله [English]

Developmental Plans and the Necessity of Revitalizing Rural Houses

نویسنده [English]

  • Hasan Afrakhteh

University of Sistan and Baluchistan

چکیده [English]

One of the major goals of development is provision of needs and wishes which lead to the improvement of people’s quality of life, and one of the main needs of such kind is housing and suitable place of living. Proper house is a certain social right of people. This paper focuses on case study regarding villages at the foot of mountains in west of Gilan. It is aimed to clarify the level of agreement between native houses and architecture and needs and wishes of inhabitants as well as achievement of balanced development. For this purpose, first the rules and conditions of suitable house are reviewed. Next, these rules are applied to rural houses in the studied area. Finally, conclusions are made and certain suggestions are presented.

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 31.
2- اهلر و استیل، بهسازی شهر و روستا، ترجمه ناصر رازقی، جلد دوم، نشر جهاد دانشگاهی، تهران، سال 1359، صفحه 176.چ
3- همان منبع.
4- همان منبع.
5- همان منبع.
6- talar.
7- talar.
8- کاظم سادات اشکوری، «تأملی در مسکن مربو»، گیلان نامه، 20 مهر 1366 صفحه 104.
9- اهلر و استیل، بهسازی شهر و رستا، صفحه 291.
10- نسیم ایران منش، «بررسی معماری بومی شمال ایران به منظور شناخت خصوصیات قابل استفاده برای مساکن روستایی»، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست­های توسعه مسکن در ایران، جلد اول، (تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، 1374 صفحه 151-156).
11- حسن افراخته، «فقر روستایی، عوامل و راه­حل­ها، مجموعه مقالات گرهمایی بررسی مسئله فقر و فقرزدایی»، جلد دوم، تهران، سازمان برنامه و بدجه، 1375، صفحه 141-158.
ونیز مراجعه شود به:
- مسکن حداقل، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، 1370.
- ب.لوتون، جغرافیای سکونت، ترجمه محمدظاهری، دانشگاه تربیت معلم تبریز، 1374.
- کریستیان برمبرژه، مسکن و معماری در جامه روستایی گیلان، ترجمه علاالدین گوشه­گیر، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1370.