نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

اقوام و ملیت­ های مختلف با هفته و نام روزهای آن: شنبه، یکشنبه و... به خوبی آشنایی دارند و برنامه زندگی خود را اعم از کار، عبادت، استراحت، تفریح و... براساس آن تنظیم می­ کنند؛ هرچند که روز شروع و پایان هفته در بین ملت­ ها و پیروان ادیان مختلف متفاوت است.
در این نوشتار سعی شده است که درباره اصل و منشأ هفته و مشکلاتی که هفته در گاه شماری ماه ایجاد می­ کند، نامگذاری روزهای هفته، در ایران باستان وسایر ملل مطالبی ارائه گردد.

عنوان مقاله [English]

Timeline of Week

نویسنده [English]

  • Hosein Ghahra'ei

Member of Faculty, University of Isfahan

چکیده [English]

Different races and nations are familiar with the week and the name of weekdays very well: Saturday, Sunday…, and plan their life, including work, worship, rest, fun… according to them, although the beginning and final days of week are different in various nations and followers of religions.
In this article, it has been tried to present facts and information about the origin of weeks and the problems that week can create in our time reckoning as well as naming weekdays in Ancient Iran and other countries.

1- بهروز، ذبیح: تقویم و تاریخ در ایران، انجمن ایرانویچ، 1331.
2- عبداللهی، دکتررضا: تاریخ در ایران، انتشارات امیرکبیر، 1366.
3- آسیموف، ایساک، گردش زمان، ترجمه حسین وجداندوست، انتشارات تیراژه، 1362.
4- کاوه، علی محمد: تاریخ و تاریخ گذاری در جهان از دیرباز تا امروز، تهران، 1396.
5- بریور، بریان، گرفتگی­های ماه و خورشید، ترجمه محسن مدیرشانه­چی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1365.
6- نیئی، دکتر ابوالفضل، تقویم نگاری در تاریخ، انتشارات آستان قدس رضوی، 1366.
7- کاوه، علی محمد، گاه شمار و ترایخ گذاری از آغاز تا سرانجام، نشر بردار، 1373.
8- بیرشک، احمد، گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله، انتشارات علمی و فرهنگی، 1367.