نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

درمیان انواع تکنیک­های مدل­سازی پیچیده­ای که می­توان با استفاده از آن­ها تحقیق نمود، تکنیک­های که در رابطه با «چه چیزی هست؟» با »چه می­تواند باشد؟» با تکنیک­هایی که رابطه با «چه باید باشد؟» تفاوت عظیمی است. این تفاوت را می­توان با مدل­های توصیفی و تجویزی بیان نمود.
تکنیک­ های مدل­ سازی توصیفی هدف تبیین و توصیف را دارند، و می­توان تفاوتی بین تکنیک­ هایی که داده ­های کارتوگرافی را تحلیل می­ کنند با تکنیک­ هایی که داده ­های کارتوگرافی را ترکیب می­ نمایند، قایل شد. تکنیک­ هایی که سعی بر تحلیل داده ­های کارتوگرافی دارند، داده ­ها را به سطوح مشخص ­تری (به لحاظ مفهوم) تجزیه می­ کنند، در صورتی که تکنیک­ های مربوط به ترکیب داده­ های کارتوگرافی، سعی دارند داده­ ها را برای استفاده در بافت خاصی با هم ترکیب نمایند.
تکنیک ­های تحلیلی داده­ های کارتوگرافی معمولاً با مشخصه وضعیت یا شکل سرو کار دارند و در مدل تپه (مثال طرح شده در اشاره 27) هر دو را می­ توان مشاهده نمود. لایه زمان راه­پیمایی (Travel Time) در نگاره (6) مشخصه وضعیت هر موقعیت در رابطه با یک تپه، جایی که  رابطه وضعیتی بلحاظ دقیقه بیان می ­گردد، معین می­ شود.

عنوان مقاله [English]

Cartographic Modeling - Part II

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

Among various complex modeling techniques that can be used in research, there is great difference between techniques considering “what is there?” or “what can be there?” and those dealing with “what should be there?”. This difference can be expressed through descriptive and prescriptive models.
Descriptive modeling techniques aim at clarification and description, and it is possible to make distinctions between techniques which analyze cartographic data and those which combine such data. Techniques aiming at analyzing cartographic data decompose data into conceptually clearer levels, while techniques combining data attempt to combine them for utilization in a particular texture.
Analytical techniques of cartographic data usually deal with characteristics concerning position or form, and in the hill model (example mentioned in the main text) both can be observed. In Travel Time Layer in fig.6, the positional characteristic of each point relative to a hill is determined in terms of minutes.    

1- مدیری، مهدی و خواجه، خسرو: کارتوگرافی مدرن، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، 1377.
2- C.D.Tomlin: Cartographic Modelling, Geographical Information Systems, Volume 1, Longman Scientific and Technical, 1991.