نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله دیدگاه تازه­ ای از مثلث­ بندی هوایی کاملاً اتوماتیک را ارائه می ­دهد. مفهوم سیستم استخراج اتوماتیک، محل نقاط گره­ ای و تناظریابی اتوماتیک شاخه ­های نقاط گره­ ای را به هم پیوند می ­دهد. بخش تناظریابی به وسیله تکنیک­ های تناظریابی چندین تصویر مشخص می­ شود و هر تصویری از طریق سلسله مراتبی به عمل می­ آید. توجیه تصویر و مختصات زمینی نقاط گره­ ای به طور هم زمان محاسبه می ­شوند. نتایج اولیه گزارش گردیده است و جنبه ­های کاربردی و عملی این دیدگاه را نشان می­ دهد.

عنوان مقاله [English]

A New Definition for the Concept of Automatic Digital Aerial Triangulation

نویسنده [English]

  • Hamid Enayati (Translator)

چکیده [English]

This paper presents a new view on fully-automatic aerial triangulation. The concept of automatic extraction system connects nodal points with automatic matching of the branches of nodal points. The matching part is determined by multi-image matching techniques, and each image is achieved through a hierarchical manner. Justification of images and terrestrial coordinates of nodal points are calculated simultaneously. Primary results have been reported which show practical aspects of this view.