نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تهران

چکیده

دیباچه
انسان برحسب نیاز چهره زمین را برای فعالیت ­های مختلف تغییر شکل می­ دهد. جهت گسترش برنامه ­ریزی­ های آینده، داشتن اطلاعات قابل اندازه ­گیری از این فعالیت­ ها، ضروری است در این مقاله از سه شیوه اشکال هندسی، نظریه رشد و نظریه مدل علمی و نظریه نرخ رتبه­ بندی جهت تعیین مساحت زیر ساختمان رفته در سال 2001 میلادی استفاده می­ شود.
شکل و مساحت زیرساختمان رفته 13 مکان از ناحیه تانی در آندراپرادش از طریق شبیه ­سازی و تلفیق برآورد می­ شوند تا از طریق شیوه رتبه ­بندی مساحت زیر ساختمان رفته آینده تعیین گردد. متغیرهای موثر در رشد زمین، شناسایی می­ شوند تا از طریق مدل علمی مساحت زیرساختمان رفته آینده تعیین گردد. از میزان مساحت و میزان تأثیرگذاری به عنوان داده، در شیوه توافق استفاده می­ شود.
 
پیشگفتار
فعالیت­ های ترکیبی نتیجه تجمع تصمیمات انفرادی است. این تصمیمات جهت تأمین برخی از اهداف از میان برخی موانع گرفته می­ شوند. همین طور تغییر کاربری زمین در ناحیه مورد مطالعه نیز نتیجه تصمیمات انفرادی است. هر یک از این ها جهت برآوردن برخی از اهداف از میان برخی از موانع و جاذبه­ های کاربری زمین گرفته می­ شوند. علاوه بر اینها رشد زمین به گسترش تاریخی ناحیه مورد مطالعه، اهمیت، جاذبه و پتانسیل آن و تسهیلات ارائه شده به انواع فعالیت ­های کاربری زمین بستگی دارد. معمولاً برنامه­ ریزی کاربری زمین از طریق مدل انتقال به وسیله تهیه اطلاعات برای موارد فوق الذکر صورت می­ گیرد. در مدل انتقال، برنامه ­ریزان تقاضای مسافرت یک ناحیه را برآورد می­ کند این تقاضا تقریباً نیاز به زمین فعالیت­های مختلف را ارائه می ­دهد. بنابراین برنامه­ ریزان به این عقیده رسیده­ اند که کاربری زمین و برنامه­ ریزی مسافرت با هم بستگی دارند. طراحی مناسب تقاضای مسافرت برای آینده، برنامه ­ریزان را جهت استفاده بهینه از زمین و برای انواع فعالیت­ ها کمک می­ کند. در مطالعه جاری نگارنده شیوه جدیدی را برای تعیین مساحت زیر ساختمان رفته به غیر از مدل انتقال پیشنهاد می ­کند. اطلاعات موردنیاز از این شیوه شامل اطلاعات هندسی، میزان مساحت زمین­ ها و میزان تأثیرگذاری متغیرها بر فعالیت ­های زمین است.

عنوان مقاله [English]

Remote Sensing for Land Use Planning

نویسنده [English]

  • Seyyed Ebrahim Gholizadeh (Translator)

Ph.D. Student, University of Tehran

چکیده [English]

Human needs transform the land to different activities and the quantifiable information of these dominating activities are necessary to develop future planning. In this paper three techniques, geometrical shapes and growth concept, causal modelling concept, and category rate concept are developed which are used to assess built-up areas for 2001. The shapes of built-up areas for 13 places in a Tuni region of Andhrapradesh has been estimated by imagery and incorporated in order to estimate future built-up areas by the rating method. The variables which are caused by land growth are identified and used in causal modelling to estimate future built-up areas. The areas and rates of influencing variables were used as input in the Cross Classification Method.

INTERNATIONAL JORNAL OF REMOTE SENSING Volume 16 Number 1 10Junuary 1995