نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

پردازش «راستر» ظاهراً کمک بسیاری به طراحان کاربری زمین می ­کند. جمع ­آوری اطلاعات، پردازش، تجسم فکری در این سیستم و در مقایسه با سیستم ­های برداری بسیار ساده­ تر و آسان می­ باشد. همه نقشه ­های تصویری، طرح­ ها و رسم­ ها را می ­توان به دقت اسکن کرده و سپس به شکل مناسب و دلخواه درآورد. مدول­ های شبکه­ ای ((Packages نرم ­افزار GIS شامل دستوراتی است که با استفاده از آن­ها، شخص کاربر می­ تواند بررسی­ های گوناگونی مطابق میل و خواسته خویش انجام دهد. تنها مشکل این سیستم این است که کاربر باید برای استفاده از مدول­ های نرم ­افزار کم و بیش با GIS آشنا باشد. رابط­ های کاربر نیز به توسعه و پیشرفت دارد. لذا وجود تحلیل (Grid-based)، پیام نوید بخشی است برای طراحانی که بیش از 20 سال در انتظار ابزار کامپیوتری برای کمک به پیشبرد کارشان به سر برده ­اند.
این مقاله، حاوی شیوه­ ای است مبتنی بر شبکه، برای توسعه کاربرد کامپیوتر در طرح­ ریزی جهت کاربری زمین می ­باشد. ما در این مقاله، فرآیند طراحی را به چند کاربری زمین می­ باشد. ما در این مقاله، فرآیند طراحی را به چند مرحله تقسیم کرده و برای استفاده از اطلاعات رقومی (دیجیتالی)، در هر مرحله پیشنهاداتی را ارایه می­ دهیم.
علاوه بر ارایه نمونه ­های نظری، به تشریح یک مورد پروژه نیز می­ پردازیم. این پروژه، تحلیلی در مورد کاربری اراضی است و توسط جمعی از دانشجویان طراحی کاربری دانشگاه صنعتی هلسینکی انجام شده است.

عنوان مقاله [English]

Grid-Based Analysis in Land Use Planning

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee

Master of Human Geography

چکیده [English]

Raster-based processing seems to be a powerful tool for land use planners. Collection of information, processing and visualization are much easier in this system in comparison with other vector systems. All visual maps, plans and drawings can be precisely scanned and shaped into desirable forms. Grid-based modules of GIS software packages include commands by which the user is able to perform various examinations according to needs. The only problem is that the user must be familiar with GIS software modules in order to be able to use this system. Users’ possibilities are also developing. Therefore, the Grid-based analysis is great news for planners who have been waiting for more than twenty years for computer tools to help advance their tasks.
This paper includes a method based on grid for expansion of computer applications in land use planning. In this paper, we divide the planning process to a number of stages and present suggestions for utilization of digital information at each stage.
In addition to theoretical examples, one case is described in detail. This project is an analysis of land use implemented by a group of students of the Helsinki University of Technology.