نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فتوگرامتری دانشگاه تهران

چکیده

نقطه اتصال  بین عکس ­های هوایی و داده­ های سنجنده ­های رقومی ماهواره­ ای، عکسبرداری ماهواره­ ای با قدرت تفکیک بالا توسط دوربین ­های KFA-1000 می­ باشد. در این مقاله مشخصات دوربین و عکس ماهواره­ ای KFA-1000، خطاهای سیستماتیک آن، نحوه حذف آنها، روش­ های توجیه داخلی، تصحیح هندسی، ارزیابی دقت هندسی و کاربردهای آن بررسی می­ شود.
پیشگفتار
گروهی از سیستم ­های تصویرگر، دوربین­ های هستند که محصول آنها در فتوگرامتری، اصطلاحاً عکس (photo) گفته می­ شود. در حالی که تصاویر حاصل از سنجنده ­ها را تصویر (image) می­ نامند.
امروزه، عکس ­های فضائی عموماً دارای استحکام هندسی و قدرت تفکیک بیشتری نسبت به تصاویر فضایی هستند. با افزایش فاصله کانونی دوربین­ های ماهواره­ ای متریک، تا حدی افزایش قدرت تفکیک عکس ­های ماهواره ­ای را به دنبال داشته است. استفاده از عکس­ های فضایی به منظور تهیه نقشه در غرب، از سال 1983 میلادی در اروپا با مأموریت آزمایشگاه فضائی Spacelab-1 که حامل دوربین متریک (MC) بود، آغاز گردید. یک سال بعد سازمان فضائی آمریکا دوربین با ابعاد بزرگ (LFC) را به فضا فرستاد، که مدت استفاده از این دو دوربین کوتاه بود و از سال 1972 میلادی پروژه­ های ماهواره کاسموس، آغاز گردید که از سال 1987 میلادی محصولات دوربین­ های فضائی آن در دسترس قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

The KFA-1000 Images of the Characteristics of Systematic Errors, Geometric Precision and Applications

نویسنده [English]

  • Saeed Sadeghian

Ph.D. Student of Photogrammetry, University of Tehran

چکیده [English]

The point of connection between aerial photos and data of satellite digital sensors is the high-resolution satellite photography using KFA-1000 cameras. In this paper, characteristics of KFA-1000 camera and satellite images, their systematic errors and the way of removing them, their methods of internal justification, geometric correction, assessment of geometric precision and applications are examined.

1-  سعید صادقیان، سال 1375 شمسی، مثلث بندی عکس­های ماهواره­ای KFA-1000 پایان نامه کارشناسی ارشد.
2- سعید صادقیان، تابستان سال 1376 شمسی، سنجنده­ها، عکس­ها، تصاویر ماهواره­ای و عوامل عدم استحکام آن­ها، نشریه سپهر.
3- وحید مظاهری، سال 1374 شمسی، بررسی دقت مسطحانی و ارتفاعی عکس­های ماهواره­ای  KFA-1000 پایان نامه کارشناسی ارشد.
4- حمید مالمیریان، تابستان سال 1376 شمسی، تهیه نقشه­های موضوعی با تصاویر ماهواره­ای (قسمت دوم)، نشریه سپهر.
5- رحیم سرور، زمستان سال 1374 شمسی، تحلیل مقدماتی از کاربردهای تصاویر ماهواره­ای COSMOS  (KFA-1000) در طرح­های توسعه، نشریه سپهر.
6- Olli Sir Kia and Anita Laiho, (1989), An investigation of the geometric Properties of the Soviet KFA-1000 space images.
7- BaKer, (1991), An investigation of the geometric properties and information content of the KFA-1000, KATE-200 MK4 space photography.
8- Csaplovics (1995), High-resolution space photography for generating and update Large-scale orthophotomaps, ICA.
9- Ivar Moalen, Jahansen (1991), Russian Satellite imagery of Norway, an accuracy investigation of KAF-1000.
10- Konecny (1996), mapping from space.
11- M.J.Valadan Zoej (1996), three dimensional mathematical modeling of linear array stereo imagers (cross-track case), NCC Journal.