نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

یکی از دغدغه­ های نیمه دوم قرن بیستم افزایش اختصارات و کوته نوشت ­ها است. از دید جغرافیای طبیعی دلیل اصلی این افزایش به سازمان­­ های جهانی مانند سازمان ملل و تمایل به انجام تحقیقات چند رشته­ ای و چند سازمانی در چهارچوب گروه­ های تحقیقاتی مربوط می­ شود. متأسفانه در بسیاری از کتاب­ ها و مقالات، مفهوم اصلی اختصارات وجود ندارد. بنابراین در این فهرست اختصاراتی که در بسیاری از منابع جغرافیایی طبیعی با ان مواجه هستیم آمده است. اختصارات نشریات را در world list of scientific periodicals و فهرست اختصارات سازمان­ ها را در Buttress's world guide to abbreviation of organizations می­ توان جستجو کرد. (لندن، لئونارد هیل، ویرایش پنجم، سال 1975)

عنوان مقاله [English]

Geographic Abbreviations

نویسنده [English]

  • Akram Rabi'ee

Master of Natural Geography

چکیده [English]

One of the concerns in the second half of the twentieth century is the issue of increase of using abbreviations and acronyms. From the natural geographic point of view, the main reason of this increase is related to international organizations such as the UN as well as inclination toward conducting multi-discipline and multi-organizational research in the framework of research groups. Unfortunately, in many books and papers the main meanings of abbreviations do not exist. Therefore, a list of abbreviations we deal with in many natural geographic sources has been presented here. Abbreviations of journals can be found in the World List of Scientific Periodicals, and a list of abbreviations of organizations is available in Buttress’s World Guide to Abbreviation of Organizations (London, Leonard Hill, fifth edition, 1975).   

Goudie, Andrew & others., The Encyclopaedic dictionary of physical geography. Blackwell Reference.(1990)