نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از توانائی­ های باندS (سنجنده SAR) در ماهواره روسی الماس یک مشاهده پدیده ­های اقیانوسی در ضمن  مأموریت آن ماهواره بین سال ­های 92-1991 و بعد از آن بود.
ماهواره الماس- یک SAR پدیده­ های اقیانوسی مختلف مانند امواج سطحی و میانی (زبرین) اقیانوس­ ها- نمایش کف اقیانوس­ ها، بالاآمدن سطح آب، توپوگرافی اعماق اقیانوس­ ها، کشتی­ ها و اثر عبور آن­ ها در آب، یخ­ های شناور در دریا- لکه ­های نفتی و پدیده ­های مختلف جوی را بما نشان داد. مقاله حاضر نتایج بررسی نهائی مأموریت اقیانوس نگاری الماس یک و ارزیابی­ های اجرائی از آن برای مطالعه روی اقیانوس­ ها و نمایش آن­ها می ­باشد. در این مقاله نمونه­ هائی از تصاویر تعبیر و تفسیر شده آمده است.

عنوان مقاله [English]

Observation of Oceanic Phenomena Using the Almaz-1 SAR Satellite Images

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtarani (Translator)

چکیده [English]

One of the abilities of the S band (SAR sensor) in the “Almaz” Russian Satellite is observation of oceanic phenomena during its mission in 1991-1992.
 The SAR Almaz-1 Satellite showed us different oceanic phenomena such as surface and middle (lower) waves of the oceans, the floor of oceans, rise of water surface, topography of depths of oceans, the effect of ship’s passage over water, pieces of ice flowing on seas, oil spots and various climatic phenomena. This paper is the result of the final examination of the Almaz-1 oceanographic mission and its practical assessments for study of oceans and their display. In this paper, examples of interpreted images have been presented.