نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه با وجود به بازار آمدن دستگاه­ های دقیق نقشه­ برداری جهت تعیین فاصله و نسل پیشرفته ­تر آن یعنی GPS همواره این مسئله مطرح بوده و هست که وسایل مورد استفاده دارای چه دقتی می ­باشند. شاید در خیلی از کارهای معمولی نقشه­ برداری اندازه­ گیری دقیقی مورد نیاز نباشد اما در کارهای دقیق لازم است که حتما دقت فاصله یاب مورد استفاده، کنترل شده و در نهایت دقت آن مشخص شود. از مهمترین عملیات نقشه­ برداری که به دقت زیادی نیاز دارد، میکروژئودزی نامیده می­ شود. این عملیات جهت اندازه­ گیری جابجایی سدها، حرکات تکتونیکی زمین، رانش و حرکت زمین و حتی پیش­ بینی زلزله و بالا و پایین آمدن سطح آب دریاها، نصب و تعبیه و تعیین میزان جابجایی یک قطعه مهم در کارخانجات عظیم و صنعتی و... کاربرد دارد. در این قبیل عملیات پس از تعیین دقت فاصله یاب، دستگاه مذکور مورد استفاده واقع خواهد شد. با وجود پیشرفت سریع و جهش­ دار گیرنده­ های ماهواره GPS در عملیات نقشه ­برداری، هنوز از این وسیله به تنهایی در کارهای میکروژئودزی استفاده نمی­ شود. چرا که دقت نسبی این سیستم به خصوص در فاصله­ های کوتاه، خیلی مناسب این گونه عملیات نبوده، بلکه فقط به عنوان یک مکمل در کار مطرح می­ باشد. فاصله یاب­ های الکترونیکی در طول­های کوتاه بالاترین دقت را دارند (نگاره1). اگر نظری به دقت فاصله ­یابی در فواصل متعدد بیاندازیم ملاحظه می ­شود بین طول 0 تا 5 کیلومتر طول یاب­ه ای الکترونیکی به خصوص آن هایی که به روش دورنگی کار می ­کنند دارای دقت بسیار زیادی می­ باشند. از طول 8 تا 30 کیلومتر، GPSهای تک فرکانسه، از 30 کیلومتر تا 80 الی 100 کیلومتر GPSهای دو فرکانسه و از آن بلندتر فاصله ­یابی به روش (SATIELITE LASER RANGING) SLR و (VERY LONG BASELINE INTERFEROMETRY)V.L.B.I دارای دقت بالا خواهند بود.

عنوان مقاله [English]

Determination of the "Jämijärvi" Open (Baseline) Length for Adjustment of Electronic Spacers

نویسنده [English]

  • Majid Mokhtarani (Translator)

چکیده [English]

Today, despite the emergence of precise surveying devices for ranging, including its more advanced type, namely GPS, the question still remains about the accuracy of such machines. Possibly accurate measurement is not necessary in many ordinary surveying works, but in fine works it is necessary that the accuracy of spacer be controlled and determined. One of the most important surveying operations which needs great precision is microgeodesy. This operation has applications in measuring dams’ displacement, earth’s tectonic movements, landslides and even predicting earthquake and rise or fall of sea levels, installing an important piece in giant factories and measuring its movements, etc. In such operations, the spacer is used after determining its precision. Despite rapid advancement of GPS receivers in surveying operations, they are still not used singly in microgeodetic works, because their relative precision is not suitable for such operations, especially in short distances. Consequently it is used merely as a complementary. Electronic spacers have the highest precision in short and long distances. If we take a look at the precision of spacers in various distances, we notice that up to five kilometers the electronic spacers, especially those working based on two-color method are of high accuracy. From eight to thirty kilometers the single-frequency GPS systems, from thirty to eighty up to a hundred kilometers the two-frequency GPS systems, and in higher distances ranging by the SLR and V.L.B.I methods are of great precision.