نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برای انجام مانورهای نظامی دریایی، داشتن اطلاعات روشن با جزئیاتی دقیق از آنچه که در بستر دریا و یا پائین­ تر وجود دارد، دارای اهمیت ویژه­ ای است. داشتن نوعی ارتباط که توسط آن، اطلاعات در زمان واقعی (بلافاصله) و به موقع از کشتی به ساحل، و یا بین کشتی­ ها رد و بدل شود، خود نوعی رقابت است. آزمایش­ هایی که در سواحل ایتالیا با استفاده از چارت­ های ناوبری GIS انجام شده است. ثابت کرده که استفاده از GIS بسیار موفقیت­ آمیز بوده است.

عنوان مقاله [English]

GIS in Seamanship

نویسنده [English]

  • Hamid Bahiraei

چکیده [English]

In order to carry out marine military maneuvers, it is of great importance to have detailed information about what lies on sea’s bed or even lower. Today there is a kind of competition over establishing a type of connection by which the information can be transmitted between ships and the shore or between ships themselves in real time (immediately). Experiments conducted on Italian shores using GIS navigational charts proved that utilization of GIS has been very successful.