نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

انرژی، در مرکز خورشید آزاد می­ شود. این انرژی به سطح خورشید حرکت کرده و به صورت نور و گرما در فضا پخش می­ شود. سطح خورشید فوتوسفر (کره نور) خوانده می­ شود. بر روی خورشید نقاط تیره ­ای به نام لکه ­های خورشیدی وجود دارند. در بالای آن لایه نازک گازی شکلی به نام کرموسفر وجود دارد که حلقه­ های گاز خورشیدی خوانده می­ شوند و از سطح خورشید به فضا می­ روند. در اطراف خورشید، هاله ­ای از گاز وجود دارد به نام corona که تنها در قطبین دیده می­ شوند. ذرات اتمی به صورت جریانی از خورشید متصاعد شده و به سیارات از جمله زمین می­ رسند. این جریان­ ها بادهای خورشیدی نامیده می­ شوند.

عنوان مقاله [English]

The Sun

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee (Translator)

Master of Human Geography

چکیده [English]

Energy is released at the center of the Sun. This energy moves toward the surface of the Sun, and is spread in space as light and heat. The surface of the Sun is called Photosphere. There are dark spots on the Sun which are called Sunspots. There are thin gaseous layers above this celestial body which are called Chromosphere or the Sun’s gas rings, and which leave the Sun’s surface into the space. There is an aura of gas around the Sun called corona which can be seen only at poles. Atomic particles are emitted from the Sun like a current and reach planets including Earth. These currents are called solar winds.