نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اساس کار در فتوگرامتری رقومی، تصاویر رقومی است. با داشتن این تصاویر اندازه­ گیری اتوماتیک امکان ­پذیر خواهد بود. یکی از وظایف اصلی در مثلث ­بندی هوایی، اندازه گیری تصاویر است سازماندهی در روند اندازه­ گیری­ها در کارایی مثلث ­بندی هوایی مؤثر است. از امتیازات مطرح در فتوگرامتری رقومی انجام قدم به قدم تمام مراحل کار با استفاده از کامپیوتر می­ باشد. مشخصه اصلی مثلث­ بندی هوایی خودکار، در روش ­های اندازه­ گیری خودکار نهفته است. مفاهیمی چند از این تکنیک جدید در این مقاله بررسی خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

The Concepts of Automatic Aerial Triangulation

نویسنده [English]

  • Masoud Abedi Pashtiri (Translator)

چکیده [English]

Digital photo is the basis of digital photogrammetry. Digital photos make automatic measurement possible. One of the tasks in aerial triangulation is the measurement of photos. Organization of the process of measurements is effective in efficiency of aerial triangulation. One of the advantages of digital photogrammetry is the step-by-step implementation of stages of work using computers. The main feature of automatic aerial triangulation lies in automatic measurement methods. A number of concepts related to this new technique are studied in this paper.