نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

مقاله­ ای که در پیش رو دارید حالتی از تلفیق روش­ های GIS و سنجش از دور می­ باشد که دانشمندان انستیتوی تحقیقات قطب اسکات در کمبریج انگلستان برای مطالعه مسائل یخ ­شناسی در روی پوشش ­های یخی در Nordaustlandet واقع در Svalbard Archipelago در شمال کشور نروژ بکار برده­ اند.
مناطق وسیع قطبی و دور از دسترس را معمولاً با بکارگیری روش ­های دورسنجی مطالعه می­ کنند. به عنوان بخشی از برنامه آژانس فضایی اروپا برای مطالعه پوشش­ های یخی و یخچال­ ها، با بکارگیری GIS و مجموعه فنون دورسنجی به بررسی مسائل یخ ­شناسی مربوط به سطوح مختلف (تشکیلات مختلف نظیر برف خشک و مرطوب یا یخ خشک) در روی پوشش ­های یخی در منطقه­ ای واقع در شمال کشور نروژ در عرض ­های جغرافیایی 74 تا 81 درجه شمالی پرداختند.

عنوان مقاله [English]

Using GIS to study Arctic ice caps

نویسنده [English]

  • Abbas Khosravi (Translator)

Master of Natural Geography

چکیده [English]

This paper is an example of combination of GIS and remote sensing methods by scientists of Scott Institute of Polar Research in Cambridge, England during their study of ice covers in Nordaustlandet, Svalbard Archipelago in the north of Norway.
Vast, remote polar areas are usually studied by remote sensing methods. The above-mentioned project was implemented as a part of the European Space Agency’s program for study of ice caps and glaciers. Using GIS and whole range of remote sensing techniques, glaciological issues concerning different levels (different formations such as dry and wet snow or dry ice) on ice caps in an area in the north of Norway between latitudes of northern 74 to 81 degrees were studied.