نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فتوگرامتری دانشگاه تهران

چکیده

طبقه­بندی ماهواره­ها و سنجنده­های دورکاوی
داده­های مربوط به عوارض سطح زمین، برای بسیاری از فعالیت­های مربوط به برنامه­ریزی و کنترل و مدیریت منایع زمینی و عوارض ساخت دست بشر، کاربرد دارند. معمولاً داده­هایی از این نوع برروی نقشه که نشان دهندهاطلاعات برروی یک سطح مبنای مرجع است نمایش داده می­شوند. اگرچه نقشه­های غیررقومی هنوز مهم هستند، اما امروزه، داده­ها به صورت رقومی در پایگاه­های داده یا سیستم­های اطلاعات جغرافیایی ذخیره می­شوند. زمین مرجع بودن داده­ها، بسیار ضروری است زیرا امکان ترکیب و انطباق مجموعه داده­های مختلف را فراهم می­نماید.
یک تصویر و یا عکس ماهواره ­ای، یک دید عالی از منطقه وسیعی از سطح زمین را فراهم نموده و دید جامعی از عوارض مهم فیزیکی و فرهنگی ارایه می ­نماید. چنین تصاویری می­ تواند بهترین داده­ های موجود در بسیاری از مناطق غیرقابل دسترس زمین که نقشه­ های قابل اطمینانی ندارند باشند. اگرچه یک تصویر و یا عکس ماهواره ­ای خام دارای معایبی نظیر وجود اعوجاج ­های ناشی از تغییر ارتفاع و موقعیت سنجنده و اختلاف ارتفاع و کرویت زمین و همچنین عدم نمایش تمامی عوارض مورد نیاز کاربر می­ باشد. از این رو به منظور بهترین استفاده از تصاویر ماهواره­ ای، داده­ ها باید پردازش شوند تا اعوجاج ها حذف و اطلاعات سه بُعدی استخراج شود و عمل تفسیر به منظور تعیین نوع و کاربری عوارض انجام شود. اطلاعات اخذ شده از سایر منابع، امکان تکمیل کردن نقشه را فراهم می­ نماید. همچنین با افزودن یک شبکه به منظور نمایش سیستم اطلاعات مختصات کشوری از نظر سیستم مختصات با دیگر نقشه ­ها و داده­ های رقومی مثلاً موجود در یک سیستم طلاعات جغرافیایی می ­تواند هماهنگی داشته باشد.

عنوان مقاله [English]

Sensors, Pictures, Satellite Images and and the Causes of their Lack of Strength

نویسنده [English]

  • Saeed Sadeghian

Ph.D. Student of Photogrammetry, University of Tehran

چکیده [English]

Data related to features of the earth’s surface have applications in many activities concerning planning, control and management of ground resources and man-made features. Data of this type are usually displayed on maps that show information on a reference plane. It is highly necessary that data be ground-based, because it makes matching and combination of different sets of data possible.
A satellite image or photo provides an excellent outlook of a broad area of earth, thus presenting a comprehensive view of important physical and cultural features. Such images can be the best available data about many inaccessible areas of earth for which there are yet no reliable maps. However, a crude satellite image has defects such as distortion due to change of altitude, position of sensors, differences of altitude, earth’s spherical shape and lack of display of all features important for users. Consequently, in order to make best use of satellite images, data must be processed to remove distortions, extract three-dimensional information and practice interpretation of images for determination of type and use of features. Information obtained from other sources make completion of maps possible. Furthermore, by creating a network for displaying information system of national coordinates, the necessary consistency between the produced maps and other digital maps and data such as those available in a geographic information system can be realized.