نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در فرآیند چاپ نقشه و تصویر، عوامل متعددی در کاهش دقت و زیبایی مؤثر هستند. نقاط نیمه تن در کارهای چاپی بسیار خوب، قطری حدود 2/0 میلی متر دارند که همانند بسیاری از اشیاء ریز، نقاط نیمه تن در دنیای بزرگ، مقایس انسانی و فیزیکی دستخوش تغییر شکل و پیچیدگی می­ شوند. زمانی که پیکسل­ ها و نقاط نیمه تن از شبکه نشانی به صفحه چاپ منتقل می شوند اشکال ریاضی تحت تأثیر ماشین آلات فیزیکی قرار می­ گیرند. مراحل لیتوگرافی و چاپ و عوارض مکانیکی نیز به آن افزوده می­ گردند. این اختلالات روی تصویر نهایی تأثیر دارند و میزان تأثیرات به ماهیت ساختار نیمه تن ماهیت تصویر و فرآیند فیزیکی بستگی دارد.
برای جلوگیری از افزایش معایب نیمه تن، آگاهی از عوامل مؤثر در تصویر لازم است. در این جا به اختصار به بخش ­های مختلف روش متداول اشاره می­ گردد.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

In the map and image printing process, several factors contribute to the reduction of accuracy and esthetic appeal. In fine print works, half-tone points have a diameter of about 0.2 millimeters; these points, like many small objects, undergo deformation and gain complexity on the big-world, human and physical scales. When pixels and half-tone points are transmitted from address network to print page, mathematical shapes are affected by physical machines. Lithography, printing process and mechanical complications are also added. These disturbances affect the final image, and the degree of this effect depends on the nature of the half-tone structure, the nature of the
image and the physical process.
In order to avoid any increase of half-tone disadvantages, awareness of the factors affecting the image is necessary. Here the various sections of the common method are reviewed briefly.

1- Peter Fink: Post Script Screening, Adobe Press Mountain Wiew, California, 1992.
2- دانشور، هوشنگ: صنعت چاپ، انتشارات سازمان جغرافیایی، تهران، چاپ دوم، 1370.