نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای انسانی

چکیده

این مقاله جنبه ­های اصلی ترانسفر اتوماتیک نقاط را به عنوان مبنایی برای تعیین پارامترهای توجیه تصاویر دیجیتالی مورد بحث قرار می­ دهد. انتخاب نقاط، تکنیک­ های تشکیل مدل دیجیتالی، نقش مقادیر تقریبی، ساختار تصویر و شروط موجود، مورد بحث قرار گرفته، سپس سه روش ترانسفر نقاط در مثلث بندی هوایی با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

عنوان مقاله [English]

Matching Strategies for point Transfer

نویسنده [English]

  • Fatemeh Razi'ee (Translator)

Master of Human Geography

چکیده [English]

This paper discusses the main aspects of automatic transfer of points as a basis for determination of justification parameters of digital images. The selection of points, techniques of forming digital models, role of approximate values, structure of image and existing conditions have been discussed, and then the three methods of transfer of points in aerial triangulation have been compared.