نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده

حرکات توده ­ای به کلیه حرکت­ هایی که در دامنه ­ها تحت تأثیر نیروی نقل انجام می­ گیرد اطلاق می­ گردد. این حرکت­ ها خود به انواع مختلفی از جمله ریزش، لغزش، خزش، سولیفکسیون، روانه ­ها و غیره تقسیم می­ شوند.
این حرکت­ ها و فرسایش ناشی از آنها، در بعضی از مناطق، در مقایسه با سایر انواع فرسایش سهم بیشتری در ایجاد رسوب و تغییر شکل دامنه دارند. هر چند تلفات انسانی ناشی از این حرکت­ ها کم است، ولی این حرکت­ ها هرساله خسارات بسیار عظیمی را بر زمین، املاک و تأسیسات کشور وارد می­ سازند، برای مثال در آمریکا، این حرکت­ ها سالانه یک میلیارد دلار به املاک و تأسیسات کشوری خسارات وارد می­ کنند. در کشور ما سهم خسارات سالانه ناشی از حرکت­ های توده­ ای 50 میلیارد تومان برآورد شده است.(کمیته ملی کاهش بلایای طبیعی وزارت کشور سال 1373 ﻫ.ش)
 از طرفی شناسایی و مطالعه این حرکت ­ها، نیاز به ابزار و اجرای روش­ هایی دارد. یکی از بهترین ابزار و ساده­ ترین راه استفاده از آنها عکس­ های هوایی می­ باشند.

عنوان مقاله [English]

Study of Mass Movements Using Aerial Photos

نویسنده [English]

  • Rashid Ahmadi (Translator)

Master of Natural Geography

چکیده [English]

Mass movements are all the movements that occur on mountain sides because of the gravity of earth. These movements are divided into different types such as falls, slides, creeps, solifluction, flows, etc.
In some areas these movements and their consequent erosion play greater role in sedimentation and changes in shape of slopes than other types of erosion. Although human casualties caused by such movements are not vast, but these movements inflict colossal damages on the country’s lands and infrastructures every year. For example, these movements bring about one billion dollars of damage to national lands and infrastructure in the United States every year. In our country, the share of mass movements in annual damages have been estimated as about five hundred billion rials (Ministry of Interior’s National Committee on Natural Disaster Reduction,1994).
On the other hand, identification and study of these movements requires equipment and implementation of certain methods. One of the best and simplest tools for such aims is aerial photography.

1- Barton M.E 1977 Landslide along bedding plane Bull. IAEG No.16.
2- Cotechia V. 1978, Systematic reconnaissance mapping & registration of slop movements. Bull. IAEG No. 17(5-37).
3- Gray R.E. & Gardner G.D. 1977. Process of colluvial slop development of MoMecken, West Virginal. Bull IAEG No. 16(29-32).
4- Nemeok A., Pasek J.& Rybarj.(1972). Classificaltion of landslides and other movments. Rock mechanics. Vol. 4/2 (71-78).
5- Nossin J.J. 1973.Use of airphotos in studies of slope stability in Crati basin (Calabria, Italy), Geologia, Applicate e Idrogeologia, Vo, 8, part I.
6- Prandlni L, Guidioni G., Bottura J.A., Pocano L. & Santor A.R., 1977. Vegitation in slop stability. A oritical review. Bull, IAEG No. 16(51-55).
7- Schuster R.L. 1979, Rescrvoir induced landslides. Bull, IAEG No.20 (8-15).
8- Sissakfan V. 1982. Applicability of aerial photographs and orthophotographs at various scale for engineering geological mapping. M.Sc. Thesis submitted to International Institute For Aerial Survey and Earth Sciences (I.T.C), Enschede The Netherlands.
9- Terzaghi K. 1950. Mechanism of landslides in application of geology to engineering practice (Berkey Vol) Geol. Soc. America (5-7).
10- Varnes D,J. 1976. Landslides- causes and effects. Bull. IAEG No. 14(205-214).
11-Varnes D.J., Harold T.R. & Taliang 1978. Landslides- analysis and control. National Acedemy of Sciences. Washington D.C.
12- Yague A,G. 1978. Modern methods used in study od manss movement Bull. IAEG.No 17(65-71).
13- Zaruba Q. & Mencl V. 1969. Landslides and their control Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. Elsevier.