نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این پلایاها در مناطقی با وسعت 25 تا 528225 کیلومترمربع (دشت کویر) گسترش دارند. 33 پلایا مساحتی کمتر از 300 کیلومترمربع داشته و بجز دشت کویر، بزرگترین پلایا 4685 کیلومترمربع وسعت دارد.
20 پلایا مستقیماً روی زمین مطالعه شده و 20 پلایا نیز بوسیله پرواز سطح پایین با هواپیما مورد مطالعه قرار گرفته و 20 عدد دیگر نیز بوسیله عکس ­های هوایی بررسی شده است. هدف از این مطالعات و بررسی­ ها تهیه نقشه و تعیین شرایط هیدرولوژیکی و سنگ شناسی و تعیین ژنز (زایش) آنها بوده است.
پلایاهای ایران معمولاً در زمین ­های پست گسترش یافته و تعدادی از آنها در میان کوه ها قرار گرفته­اند. سازندگان اصلی محیط و شکل پلایاها، لیتولوژی، ساختمان، ناهمواری، سیستم آبگیری و خروج آب، آب و هوا و روییدنی­ های آنها است.

عنوان مقاله [English]

The Importance of the Past Climate of Iran's Playas

نویسنده [English]

  • Daniel Krinsli

چکیده [English]

These playas cover from 25 to 528225 square kilometers (Dasht-e Kavir). Thirty-three playas have areas less than 300 square kilometers, and except Dasht-e Kavir, the largest playa is 4685 square kilometers wide.
Twenty playas were studied directly on the ground, twenty by low-height airplane flights and twenty by aerial photographs. The goal of these studies was to prepare maps and identify hydrological and lithological conditions and their genesis.
Iran’s playas have been usually formed on low lands, and a number of them are located amongst mountains. Climate, vegetation, lithology, structure, terrain and water catchment and drainage systems are the main creators of the environment and shape of playas.