نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در تکثیر و چاپ یک تصویر، امکان تهیه تصویری همانند تصویر اولیه میسر نبوده و نیازی هم به آن نمی­ باشد. برای ارایه یک تصویر قابل قبول، چیزی که به آن نیاز است ارایه یک نمایش تن خواهد بود. در این عمل، چشم و مغز به کمک می­ آیند(1)؛ تا اختلاف نور دامنه تن و زمینه­ های رنگی را جبران نمایند.
قبل از این که به یک تصویر تن قابل قبول دست یابیم، لازم است سیستم تکثیر تصویر و ویژگی­ های آنها مورد بررسی قرار گیرد. دو مقوله کلی از سیستم­ه ای تکثیر تصویر وجود دارد. سیستم­ هایی که توانایی ارایه تن قابل قبولی را دارند و سیستم ­هایی که توان این عمل را ندارند.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

In reproduction and printing of an image, it is not possible to create an image similar to the original one, and there is no need for it. In order to provide an acceptable image, what is necessary is a tonal display. In this operation, the eyes and brain assist to compensate for the difference in
light between the tone and the colored backgrounds.
Before we obtain an acceptable tonal picture, we need to examine the image reproduction system and its features. There are two general categories of image reproduction systems: Systems that have the ability to provide acceptable tones and systems that cannot do this.

Pter Fink: Postscript Screening, Adobe Press Mountain View, California, 1992.