نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

ما عادت داریم که به نقشه­ ها نگاه می­ کنیم واحدهای سیاسی یا واحدهای معینی (برای مثال ایالت­ها، کشورها، حوزه ­های سرشماری) به اندازه نسبی­ شان رسم شده باشند. بنابراین برای مثال ایالت Texas بزرگتر از ایالت Rhode Island ایالت Colorado  بزرگتر از ایالت Massachusset  و غیره روی نقشه ظاهر می­ شوند. سطوح روی نقشه به نسبت فضاهای جغرافیایی واحدهای سیاسی است (فقط در تصاویر ناهم مساحت است که این روابط تشدید می­ شود) ولی کاملاً امکان دارد نقشه­ هایی پدید آید که روی آنها فضاهای واحدهای سیاسی به نسبت پارامترهای دیگری به جز فضای جغرافیایی نشان داده شده باشند. برای مثال سطوح روی نقشه که معرف ایالت­ ها هستند ممکن است به جای اینکه متناسب با اندازه جغرافیایی­ شان باشند، به نسبت جمعیت شان، میزان درآمدشان، یا حجم خرده فروشان شان ترسیم شده باشند.
به نقشه ­هایی که به این گونه به نسبت کمیت های مختلف ارایه می­ شوند کارتوگرام یا نقشه­ های «سطوح به ارزش» یا «تغییر شکل فضایی» گفته می­ شود.

عنوان مقاله [English]

Preparation of "Levels of Value" Maps

نویسنده [English]

  • Hosein Hataminejad (Translator)

Islamic Azad University of Mashhad

چکیده [English]

We are accustomed to looking at maps as political or certain units (for example states, countries, census districts) are plotted according to their relative size. So, for example, in the U.S. map the state of Texas appears larger than Rhode Island, Colorado larger than Massachusetts, and so on. The areas on the map are based on the geographical spaces of political units (it is only in non-equivalent area images where these relations are intensified), but it is quite possible that maps be produced on which the spaces of the political units are plotted according to parameters other than geographic space. For example, map areas that represent states may be plotted in proportion to their population, their income, or the number of their retailers, rather than being
proportionate to their geographical size.
Maps that are presented in this way according to different quantities are referred to as Cartogram or "levels of value" or "spatial shape deformation " maps.

فصل یازدهم از کتاب اصول طراحی نقشه های موضوعی، Borden D. Dent