نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ژئودزی

چکیده

با ورود GPS به عرصه جهانی و افزایش کاربرد آن، مفاهیم اساسی علم ژئودزی و نقشه ­برداری تغییر یافته است. GPS قادر به انجام تعیین موقعیت نسبتاً سریع و دقیق در هر شرایط جوی است. کار با آن، اقتصادی و مقرون به صرفه می­ باشد. از طرف دیگر اختلاف مختصات حاصل از GPS اکثراً با اهمیت­ تر از مختصات مشابه استخراجی از نقشه­ های ترسیمی یا رقومی است. اطلاعات نقش ه­ای مشکلات و مسائل دیرینه­ ای را که حاصل از تعیین سطح مبناء مسطحاتی، سیستم تصویر، عملیات نقشه­ برداری و خطاهای رایج در آنها می ­باشد، در بردارد.
اما اکنون توسط مختصات به دست آمده از GPS، این مسائل بهتر نمایان و مشخص می­ شوند. GPS تکنیکی است نسبتاً ارزان، کارآمد و قابل انعطاف که موقعیت ­های سه بعدی نقاط را با دقت بسیار بالا تعیین می­ کند. از این تکنیک می­ توان به طور مؤثر در ناوبری، نقشه ­برداری و ژئودزی استفاده نمود. با این حال هنوز هنگام ترکیب مختصات GPS با اطلاعات موقعیتی حاصل از روش­ های دیگر، مسائل بسیار مهمی وجود دارند که برای ما مشکل آفرین هستند. مخصوصاً این مسائل زمانی آشکارتر خواهند شد که اطلاعات موقعیتی فوق از بانک اطلاعات نقشه­ های رقومی استخراج شده باشند. به طور کلی چنین اطلاعاتی از رقومی نمودن نقشه­ های خطی حاصل می­ شوند. بنابراین موقعیت­ های حاصل تحت تأثیر انواع خطاهای موجود در این فرآیند هستند. هرگونه کاربرد ترکیبی این گونه موقعیت ­ها با موقعیت­ های حاصل از GPS گرفتار یک سری از مراحل محاسباتی معین است. این مراحل محاسباتی برای تعیین برآورد مناسب و کسب اطمینان بین دو مجموعه از موقعیت­­­­­ های ارایه شده می­ باشد.

عنوان مقاله [English]

GPS, Maps and Surveying

نویسنده [English]

  • Abbasali Salehabadi (Translator)

Master of Geodesy

چکیده [English]

By introducing GPS into the global arena and increase in its applications, the basic concepts of geodetic science and surveying have changed. GPS is capable of a relatively fast and accurate determination of position in any weather conditions. Working with it is economical and cost-effective. On the other hand, the difference in coordinates taken from GPS is often more important than the equivalent coordinates extracted from drawn or digital maps. The map data contains the long-standing problems arising from determination of planimetric base-level, the image system, surveying
operations and their common errors. But these are now better characterized by the coordinates derived from GPS. The GPS is relatively inexpensive, efficient and flexible and determines the three-dimensional position of points with high precision. This technique can be used effectively in navigation, surveying and geodesy. However, there are still some very important issues in combining GPS coordinates with positional information from other methods that are troublesome for us. These issues will become more apparent when the above-mentioned position information is extracted from a digital map database. In general, such information is derived from digitization of linear maps. Therefore, of such positions with the position of the GPS involves in a series of the resulting positions are affected by a variety of errors in the process. Any combination specified computational steps. These computational steps’ purpose is to determine the proper estimation and verification of data between two sets of position presented.