نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ماهواره­ ها که با تکنولوژی پیشرفته، انقلابی در زمینه انتقال اطلاعات در سراسر کره خاکی برپا کرده­ اند متأسفانه از دیدگاه کسانی که با پیچیدگی تکنولوژی ­های تازه غریبه هستند، فقط به معنای تصویر تلویزیونی، فیلم­ های سینمایی و حداکثر گزارش­ های تصویری به آنها توجه دارند، در حالی که ماهواره­ ها می­ توانند اعماق زمین را بکاوند، از دل  اقیانوس ­ها خبرهای بکر و ناشنیده بیرون بکشند و حرکت­ های ریزترین موجودات کره خاکی را به روشنی ببینند. آنچه در این مقاله می­ خوانید نگاهی علمی و همه جانبه به تکنولوژی ماهواره ­هاست که خود می­ تواند یکی از مؤثرترین ابزار تجاری نیز باشد. ابزاری که دانش به وسیله آن می­ خروشد و عرصه­ های تازه ­تری از جهان پیرامون را در برابر دیدگان دانشمندان و اهل تحقیق می­ گستراند.  منظور از ماهواره­ های ساکن در این مقاله، ماهواره­ های مخابراتی، جاسوسی، هواشناسی و ماهواره­ هایی هستند که برای اهدافی خاص طراحی شده ­اند و در مدار مورد نظر (36 هزار کیلومتری از زمین) قرار داده می­ شوند. شرکت­ ها و یا مؤسساتی که چنین ماهواره­ هایی را در مدار فوق قرار می ­دهند با استفاده از یک سری از گیرنده­ های زمینی که همان آنتن­ های بشقابی عظیم هستند (با قطری تا حدود 36 متر و با بهره زیاد) برنامه را به سوی ماهواره ارسال می­ کنند. این عمل Uplink خوانده می­ شود و در فرکانس ­های 6GHZ و یا 15GHZ انجام می­ شود. ماهواره حامل چندین گیرنده- فرستنده است که به آنها Transponder می­ گویند و وظیفه آنها دریافت سیگنال زمینی، تقویت، تغییر فرکانس و ارسال مجدد آن به سوی زمین است که به طور خودکار انجام می ­شود. به ارسال سیگنال از ماهواره به زمین Down link گویند. Down link به منظور پخش سیگنال تلویزیونی در دو باند فرکانس مایکروویو که به آنها باند C و ku گفته می­ شود انجام می­ گیرد.
باید توجه داشت که برنامه شرکت ­ها از تهیه این نوع ماهواره­ ها این نیست که افراد خصوصی بتوانند از این موقعیت استفاده کنند بلکه همانگونه که می­ دانیم هدف حذف خطوط مایکروویو زمینی و کم کردن مخارج و به دست آوردن پوشش بیشتر است. این شرکت­ ها در هر نقطه­ ای که مقرون به صرفه است اقدام به نصب آنتن بشقابی و سایر لوازم کرده و از آنجا برنامه­ ها را از طریق کابل به مشترکین منتقل یا بعضاً با استفاده از ایستگاه­ های عادی، برنامه­ های شان را پخش می­ کنند.

عنوان مقاله [English]

Tracing Geo-Stationary Satellites Using GPS Satellites

نویسنده [English]

  • Hosein Kamsari (Translator)

چکیده [English]

The satellites, which have revolutionized the transfer of information across the globe through their advanced technology, are unfortunately identified by those unfamiliar with the complexity of new technologies with only the television images, cinematic films and at most visual reports, while satellites can scan the depths of the Earth, pull out news and facts from the oceans and observe the movements of the smallest creatures of the planet clearly. What you'll find in this article is a scientific and comprehensive look at satellite technology that can be one of the most effective commercial tools. A tool by which knowledge marches ahead, and unfolds newer areas of ​​the world to the eyes of scholars and researchers. The term “geo-stationary satellites” in this article refers to communicational, spying, meteorological, and in general, satellites designed for specific purposes and placed in the orbit (36,000 kilometers from the surface of the ground).

Preparing for the future; Vol.5,No.1.