نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

یکی از نکات با اهمیت در نمایش عوارض نقشه، تن و رابطه ­هالی تنی است. آنچه در نقشه ارتباط تهیه کننده و کاربر را برقرار می­ نماید و پیام را ارائه می­ کند مجموعه ­ای از علایم، نمادها و رنگ هاست.
علایم و نمادهای هر نقشه را می­ توان به دو دسته علایم حقیقی و مجازی تقسیم نمود که هر دسته شامل نشانه­ های نقطه ­ای (یامکانی)، خطی و سطحی می­­ باشند.

· علایم حقیقی نقطه­ای مانند نقاط ژئودزی و ترازیابی، فانوس دریایی، چشمه، مسجد، ایستگاه و غیره؛ خطی، مانند شبکه راه­ ها، راه­ آهن، مسیل، رودخانه و خطوط انتقال نیرو و غیره ؛ سطحی، نیز مانند جنگل، مرتع، مزارع، کویر، پارک و بسیاری دیگر؛
· علایم مجازی نیز به صورت­ های مکانی(نقطه ­ای)، خطوط و سطوح می­ باشند از جمله؛ مکانی، مثل شمال مغناطیسی؛ خطوط، مانند مرزهای سیاسی بین­المللی، استانی، شهرستانی و پخش و دهستان، دالان های پرواز هوایی و مسیر کشتیرانی؛ سطوح؛ شامل مناطق حفاظت شده، تقسیمات اقلیمی و... هستند.

عنوان مقاله [English]

Note

نویسنده [English]

  • Mahdi Modiri

Associate Professor of Urban planning, Malek-Ashtar University of Technolog

چکیده [English]

One of the important points in displaying the ground features on map is tone and tonal relationship. What sets up the provider-user connection in maps and conveys the message is a set
of signs, symbols and colors.
The signs and symbols of each map can be divided into real and virtual symbols, each of which
contains point (spatial), linear and surface marks.
• Real point signs include cases such as geodetic and levelling points, lighthouse, springs, mosques, stations, etc.; linear such as road networks, railways, watercourses, rivers and power lines; surface signs like forests , ranges, farms, salt pans (Kavir), parks and many more;
• Virtual signs are also in the form of points, lines, and surfaces; virtual point signs such as magnetic north; linear sings such as international political, provincial, county, district and rural boundaries, aerial paths of aircrafts and ships’ sailing courses; surface signs including protected areas, climatic divisions, etc.

1- Peter Fink: Postscript Screening, Adobe Press Mountain View, California, 1992.